Доповіді НАН України. – 2014. – N 12.

pdf

Зміст     Contents


Математика

Бабенко В.Ф., Коваленко О.В. Об интерполяционных и экстремальных свойствах периодических идеальных сплайнов
pdf

Болотов Д.В. Характеризация плоских слоений
pdf

Відибіда О.К. Вихідний потік інтегруючого нейрона з втратами
pdf

Вірченко Н.О., Четвертак М.О. Про одне узагальнене інтегральне перетворення типу Бесселя
pdf

Гап’як І.В., Герасименко В.І. Немарковське кінетичне рівняння Фоккера–Планка для системи твердих куль
pdf

Інформатика та кібернетика

Азаренков Н.А., Пигнастый О.М., Ходусов В.Д. Кинетическая теория колебаний параметров поточной линии
pdf

Polak M., Ustimenko V.A. On new expanders of unbounded degree for practical applications in informatics
pdf

Механіка

Журавчак Л.М., Грицько Б.Є., Крук О.С. Чисельно-аналітичний підхід до розрахунку теплових полів з урахуванням термочутливості матеріалу середовища та змішаних крайових умов
pdf

Лапшин Е.С., Булат А.Ф., Блюсс Б.А. Эффект выброса твердых частиц из турбулентной пленки суспензии
pdf

Мартынюк А.А., Чернецкая Л.Н. Об асимптотическом поведении решений нестационарных псевдолинейных систем
pdf

Фізика

Булавін Л.А., Храпатий С.В., Лебовка М.І., Вигорницький М.В., Пивоварова Н.С. Моделювання утворення структури типу кавового кільця при випаровуванні краплі, що має у складі суспендовані частинки
pdf

Матеріалознавство

Горський П.В. Діагностика функціональних матеріалів із замкненими поверхнями Фермі, описуваних моделлю Фіваза, та деякі аспекти їх застосування
pdf

Закарян Д.А. Механические характеристики квазибинарных эвтектических композитов с учетом влияния межкомпонентного взаимодействия на границе раздела
pdf

Науки про Землю

Даниленко В.А., Скуратівський С.І. Хвильові локалізовані структури в релаксуючих середовищах з флуктуаціями
pdf

Синицин В.О. Діаграми трендів атомних співвідношень як засіб хімічної класифікації метасоматитів
pdf

Усенко А.П. Залежність геотермічного градієнта від розташування покладів вуглеводнів у Дніпровсько-Донецький западині
pdf

Якимчук М.А. Земля та її електричне поле
pdf

Хімія

Бондаренко М.О., Струтинська Н.Ю., Затовський І.В., Слободяник М.С. Взаємодія в розчинах-розплавах системи $\rm Na_{2}O{-}P_{2}O_{5}{-}TiO_{2}{-}\textit{Me}^{\rm II}O$ (${Me}^{\rm II}$ - Mg, Co, Ni, Zn)
pdf

Москвіна В.С., Масіч Д.Ю., Хиля В.П. Піранонеофлавоноїди: синтез та структура
pdf

Муць Н.М., Токайчук Я.О., Бойко М.О., Демченко П.Ю., Гладишевський Р.Є. Представники структурного типу Sc2Re3Si4 у системах $\rm \textit{R}{-}\{Ti, Zr, Hf\}{-}Si$ ($\textit{R}$ - рідкісноземельний метал)
pdf

Толстов А.Л., Сорочинская Л.А., Лебедев Е.В. Межкомпонентные взаимодействия в гибридных полимерных композитах на основе химически модифицированного кремнезема и наночастиц серебра
pdf

Біологія

Берестяна А.М., Гродзинський Д.М. Зміни рибонуклеазної активності опромінених УФ-В та рентгенівською радіацією сім’ядольних листків Linum usitatissimum у процесі старіння
pdf

Біохімія

Семенюта И.В., Ковалишин В.В., Пильо С.Г., Благодатный В.Н., Трохименко Е.П., Броварец В.С., Метелица Л.А. Использование QSAR моделей для поиска ингибиторов тубулина в ряду производных 1,3-оксазола
pdf

Біофізика

Сорокин В.А., Усенко Е.Л., Валеев В.А. Влияние температуры и концентрации ионов Zn2+ на конформацию однонитевой полиC в нейтральном растворе
pdf

Медицина

Лановенко І.І., Березюк О.М. Активність еритропоетину як патогенетичний ланцюг анемії при гострій мієлоїдній лейкемії
pdf

Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |