Доповіді НАН України. – 2014. – N 10.

pdf

Зміст     Contents


Математика

Борисенко А.А., Мирошниченко С.В. О полной кривизне кривых в несимметричных пространствах Минковского
pdf

Ванєєва О.О., Жалій О.Ю. Груповий аналіз класу рівнянь реакції-дифузії зі змінними коефіцієнтами
pdf

Діксон М.Р., Курдаченко Л.А., Пипка О.О. Про деякі аналоги теорем Шура та Бера
pdf

Лось В.М. Параболічні мішані задачі для систем Петровського в просторах узагальненої гладкості
pdf

Макаров В.Л., Драгунов Д.В., Сембер Д.А. Функціонально-дискретний метод (FD-метод) розв’язування задачі Коші для нелінійного рівняння Клейна–Гордона
pdf

Інформатика та кібернетика

Грицик В.В., Цмоць І.Г., Скорохода О.В. Методи паралельно-вертикального опрацювання даних у нейромережах
pdf

Семенов В.В., Чабак Л.М. Новий варіант регуляризації методів екстраградієнтного типу
pdf

Механіка

Кипнис А.Л. О подходе к решению задач о межфазных трещинах, зародившихся в угловых точках кусочно-однородного тела
pdf

Кубенко В.Д. О нестационарной нагрузке на поверхности полуплоскости при смешанных граничных условиях
pdf

Шацький І.П., Перепічка В.В. Нестаціонарний скрут пружного стержня з в’язкопластичним зовнішнім опором
pdf

Фізика

Віленський В.О., Бардадим Ю.В., Гомза Ю.П., Керча Ю.Ю. Рентгеноструктурний аналіз поліморфізму оксиду свинцю у полімерній матриці, сформованій під впливом фізичних полів
pdf

Теплофізика

Авраменко А.А., Кондратьева Е.А., Ковецкая М.М., Тыринов А.И., Васильченко В.Н. Особенности потока сверхкритических параметров при неравномерном обогреве стенки тепловыделяющей сборки
pdf

Матеріалознавство

Закарян Д.А. Наночастицы с алмазоподобной структурой и обратный закон Холла–Петча
pdf

Науки про Землю

Волощук В.М., Волощук Я.В. Параметризация нелокального турбулентного обмена
pdf

Бахмутов В.Г., Главацкий Д.В. Определение границы Матуяма–Брюнес по результатам палеомагнитных исследований разреза Роксоланы (западное Причерноморье)
pdf

Полонский А.Б., Базюра Е.А., Санников В.Ф. Об устойчивости термохалинной циркуляции Северной Атлантики
pdf

Поляченко Є.Б. Середньопалеозойський фрагмент траєкторії позірної міграції полюсів Східноєвропейської платформи
pdf

Шульга Т.Я. Математическое моделирование свободных волновых движений в Азовском море
pdf

Хімія

Кобилінський С.М., Гончаренко Л.А., Лебедев О.Ф., Демченко В.Л., Штомпель В.І., Рябов С.В., Керча Ю.Ю. Особливості структури та механічних властивостей композитів на основі хітозану та естерів поліетиленгліколю
pdf

Ліпковська Н.О., Барвінченко В.М., Туров В.В., Картель М.Т. Характеризація багатокомпонентних рослинних препаратів за інтегральними показниками — антиоксидантною активністю і загальним вмістом поліфенолів
pdf

Макеєва Л.В., Гладир І.І., Рожнова Р.А., Галатенко Н.А., Закашун Т.Ю., Гриценко В.П. Біологічно активні поліуретансечовини з фізично іммобілізованим фолат-кон’югованим фероценом
pdf

Тарасевич Ю.І., Кулішенко О.Ю., Остапенко Р.В., Кравченко Т.Б. Деманганація і знезалізнення артезіанської води в умовах промислових водозаборів м. Мукачеве (Закарпатська область)
pdf

Біологія

Гришко В.М., Коріновська О.М., Крумова Е., Ангелова М. Стійкість мікроміцетів, виділених із чорнозему звичайного і техноземів, до сумісної дії кадмію, нікелю, купруму, цинку і плюмбуму
pdf

Біохімія

Ісаєнков С.В., Маатхаус Ф.Й.М. Клонування та особливості клітинної локалізації калієвих каналів родини TPK із тютюну
pdf

Клочко В.В., Зелена Л.Б., Чугунова К.О., Царенко П.М., Крючкова Л.О., Пасічник Л.А., Авдєєва Л.В., Підгорський В.С. Штам Pseudomonas sp. 2303 — активний антагоніст фітопатогенів та його антибіотичні властивості
pdf

Біофізика

Микуляк В.В., Дубей І.Я., Корнелюк О.І. Дизайн інгібіторів активного центру тирозил-тРНК синтетази Mycobacterium tuberculosis на основі інгібітора SB-219383
pdf

Медицина

Спринчук Н.А. Застосування аналогів гонадотропін-релізінг-гормону у дівчат зі спонтанним статевим розвитком, хворих на синдром Шерешевського–Тернера
pdf

Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |