Доповіді НАН України. – 2014. – N 9.

pdf

Зміст     Contents


Математика

Гладкая З.Н. О коэффициенте отражения оператора Шредингера с гладким потенциалом
pdf

Грабова У.З. Наближення сумами Зигмунда класів згорток періодичних функцій в інтегральних метриках
pdf

Затула Д.В., Козаченко Ю.В. Умови Ліпшиця для випадкових процесів з банахових просторів $\mathbb{F}_\psi(\Omega)$ випадкових величин
pdf

Перестюк М.О., Мішура Ю.С., Рагуліна О.Ю. Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій
pdf

Солодкий С.Г., Милейко Г.Л. Про інформаційну та алгоритмічну складність деяких класів рівнянь Фредгольма першого роду
pdf

Інформатика та кібернетика

Кривонос Ю.Г., Селезов И.Т. О моделировании седиментации гиперболическим уравнением и его вырождение
pdf

Кудін В.І. Метод допустимих базисних матриць
pdf

Стоян Ю.Г., Панкратов А.В., Романова Т.Е., Чернов Н.И. Квази-phi-функции для математического моделирования отношений геометрических объектов
pdf

Механіка

Городецька Н.С., Неділько О.О. Трансформація згинних хвиль на вертикальній границі у ступінчастому хвилеводі
pdf

Фізика

Мирошніченко В.І., Лебединський С.О. Квантово-механічний рух електрона в паралельних магнітному та електричному полях
pdf

Енергетика

Кузьменко Б.В. Розвиток теорії та математичної моделі теплового самозаймання пиловугільних сумішей
pdf

Матеріалознавство

Шут О.А. Обобщенная зависимость предела текучести от размера зерна
pdf

Науки про Землю

Титаренко О.В. Оперативне оцінювання геоекологічного стану м. Кривий Ріг за матеріалами дистанційного зондування Землі
pdf

Ходоровский А.Я., Апостолов А.А. Анализ зависимости количества выделяемых систем линеаментов от ширины интервала группирования
pdf

Хімія

Глоба Н.И., Кублановский В.С., Никитенко В.Н., Милованова О.И. Исследование тонких электролитических пленок олова при циклировании в апротонных растворителях
pdf

Карпенко О.С., Кісельова Т.О., Галатенко Н.А. Створення нових поліуретансечовин з декаметоксином, що містять фрагменти кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом
pdf

Пилипенко І.В., Ковальчук І.А., Корнілович Б.Ю. Сорбція іонів урану та хрому Zr/Al-пілардованим монтморилонітом
pdf

Христова Т.М., Полищук П.Г., Варнек А.А., Кузьмин В.Е. Комплексный подход к дизайну антагонистов тромбоксановых А2 рецепторов
pdf

Khavrienko D.I., Kobzar O.L., Shevchuk M.V., Romanenko V.D., Kobelev S.M., Averin A.D., I. Beletskaya P., Vovk A.I., Kukhar V.P. $\alpha$,$\alpha$-Difluoro-$\beta$-ketophosphonates on a tetraazamacrocyclic platform: Synthesis and inhibitory activity against protein tyrosine phosphatases
pdf

Біологія

Григорян Р.Д., Лябах Е.Г. Энергетический аспект этиологии артериальной гипертензии
pdf

Біохімія

Геращенко О.Л., Журавель О.В., Пушкарьов В.В., Погрібний П.В., Тронько М.Д. Вплив таксанів на проліферацію клітин папілярної карциноми щитовидної залози
pdf

Горюнова И.И., Красиленко Ю.А., Заславский В.А., Емец А.И. Влияние кадмия на организацию актиновых филаментов в клетках корней Arabidopsis thaliana
pdf

Покотило І.В., Мартінец Я., Кравець В.С. Регуляція активності фосфатидилхолін-гідролізуючих фосфоліпаз С за умов дії чинників біотичного стресу у рослин
pdf

Семеніхін А.В. Карбоангідразна активність чинника спряження CF1, ізольованого з хлоропластів шпинату
pdf

Сеник Ю.І., Хоменчук В.О., Курант В.З., Грубінко В.В. Роль фосфоліпідів мембран еритроцитів у формуванні резистентності організму риб до дії іонів кадмію
pdf

Біофізика

Глушенков А.Н., Говорун Д.Н. Прототропная таутомерия 9-метилгуанина: квантово-механическое исследование
pdf

Медицина

Єфімов А.С., Орленко В.Л., Михальчук Л.М. Вітамін D у комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет 2-го типу
pdf

Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |