Доповіді НАН України. – 2014. – N 6.

pdf

Зміст     Contents


Математика

Антонюк А.В., Кочубей А.Н., Пискарев С.И. О компактности и равномерной непрерывности разрешающего семейства для уравнения с дробными производными
pdf

Волчков В.В., Волчков Вит.В. Переопределенные интерполяционные задачи для целых функций экспоненциального типа
pdf

Дегтярев С.П. Мультипликаторы Фурье в пространствах с частичным свойством Гельдера и их применение к оценкам Шаудера
pdf

Лось В.Н., Мурач А.А. Параболические смешанные задачи в пространствах обобщенной гладкости
pdf

Шаповал Н.М. Група точкових симетрій системи вільних рівнянь другого порядку
pdf

Інформатика та кібернетика

Бондаренко Є.В. Ріст графів дії скінченних автоматів
pdf

Лебедева Т.Т., Семенова Н.В., Сергиенко Т.И. Возмущенные упорядочивающие конусы для анализа задач векторной оптимизации в условиях неопределенности
pdf

Редько В.Н., Буй Д.Б., Сенченко А.С. Некоторые равенства в табличных алгебрах
pdf

Стецюк П.И., Романова Т.Е., Шайтхауэр Г. О глобальном минимуме целевой функции в задаче равновесной упаковки кругов
pdf

Механіка

Камінський А.О., Селіванов М.Ф. Злиття двох колінеарних тріщин різної довжини у в'язкопружній композитній пластині
pdf

Хорошун Л.П. Построение модели деформирования и кратковременной повреждаемости слоистого композита на основе деформационного критерия микропрочности
pdf

Фізика

Слюсаренко Ю.В., Бойченко Н.П. Бозе-ейнштейнівський конденсат фотонів і зупинка світла в ультрахолодних газах бозе-атомів
pdf

Теплофізика

Панин В.В., Кривошей Ф.А., Богдан Ю.А. Стохастическая регуляризация некорректных задач теплопереноса
pdf

Науки про Землю

Звольський С.Т. Визначення вологості грунтів різної щільності радіоізотопними методами
pdf

Лукин А.Е., Самойленко И.И. О дисперсных самородно-металлических частицах в черносланцевых формациях эвксинского типа — мегаловушках природного газа
pdf

Полонский А.Б., Кибальчич И.А. Межгодовая изменчивость циркуляции атмосферы и аномалии температуры Восточной Европы в зимний период
pdf

Присяжнюк В.А. Новые данные об отложениях с ''карпатской галькой'' Верхнего Побужья (Летичевщина)
pdf

Хімія

Калініченко К.В., Ніковська Г.М., Ульберг З.Р. Поверхневі властивості та стійкість мулових колоїдних систем в процесах екстракції важких металів
pdf

Тітов Ю.О., Білявина Н.М., Марків В.Я., Слободяник М.С., Полубінський В.В. Cинтез та кристалічна структура двошарових індотитанатів Sr2LnInTiO7
pdf

Штомпель В.І., Рябов С.В., Поліщук Т.А., Керча Ю.Ю. Про роль хімічної будови аніонного поліелектроліту в формуванні структури поліелектролітних комплексів на основі гідрохлориду полі-4-вінілпіридину
pdf

Біологія

Берестяная А.Н. Анализ методов оценки метилирования остатков цитозина на примере ДНК монокарпического растения Linum usitatissimum
pdf

Межжерин С.В., Циба А.А., Межжерина Д.С., Пухтаевич П.П. Ситуация нарастающего пресса генетических аномалий в диплоидно-полиплоидной популяции щиповок (Cypriniformes, Cobitidae, Cobitis)
pdf

Біохімія

Прилуцька С.В. Дія комплексу C60 фулерену і доксорубіцину на пухлинні клітини in vitro та in vivo
pdf

Семеніхін А.В., Золотарьова О.К. Ідентифікація карбоангідразної активності, асоційованої з білковими комплексами фотосинтетичних мембран хлоропластів шпинату
pdf

Біофізика

Микуляк В.В., Корнелюк О.І. Структура і динаміка тирозил-тРНК синтетази Mycobacterium tuberculosis у комплексі з інгібітором SB-219383
pdf

Медицина

Григоренко Я.М., Григоренко А.Я., Тормахов Н.Н., Шпак Д.Ю., Флис П.С. Методика лечения гнатической формы мезиального прикуса
pdf

Федорчук О.Г., Льон Г.Д., Якшибаєва Ю.Р., Горбик Г.В., Пясковська О.М. Чутливість клітин карциноми легені Льюїса LLC та LLC/R9 до цитотоксичної дії природних кілерних клітин та макрофагів мишей С57BL/6 in vitro
pdf

Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |