Доповіді НАН України. – 2014. – N 4.

pdf

Зміст     Contents


Математика

Аноп А.В. Загальна еліптична крайова задача в розширеній cоболєвській шкалі
pdf

Kурдаченко Л.A., Семко М.М., Атліхан С. Про структуру локально скінченних груп, усі неабелеві підгрупи яких субнормальні
pdf

Орлов И.В., Божонок Е.В., Кузьменко Е.М. Необходимые условия K-экстремума вариационного функционала в пространствах Соболева над многомерной областью
pdf

Оруджев Г.Д., Эфендиев Р.Ф. Спектральный анализ одного несамосопряженного операторного пучка с разрывным коэффициентом
pdf

Хилькова Л.А. О гладкой зависимости решения ''ячеечной'' краевой задачи Неймана от параметров области
pdf

Інформатика та кібернетика

Зуб C.C. Каноническая пуассонова структура на T*SE(3) и гамильтонова механика твердого тела. Динамика магнитного диполя во внешнем поле
pdf

Пашко С.В. Гарантированное время преследования для стратегии параллельного сближения
pdf

Malitsky Yu.V., Semenov V.V. A new hybrid method for solving variational inequalities
pdf

Механіка

Троценко Ю.В. Вынужденные колебания стержня с подвесным резервуаром, частично заполненным жидкостью
pdf

Хорошун А.С. Об устойчивости неточных сингулярно возмущенных систем Такаги𔄣Сугено. Случай устойчивых подсистем
pdf

Фізика

Булавін Л.А., Савенко В.С., Лебовка М.І., Соловйов Д.В., Іваньков О.І., Куклін О.І. Нейтронні дослідження взаємодії катіонного барвника з вуглецевими нанотрубками та нанопластинками лапоніту у водних суспензіях
pdf

Лаврентьев А.А., Шкумат П.Н., Копылова Е.И., Габрельян Б.В., Синельниченко А.К., Завалий И.Ю., Хижун О.Ю. Рентгеновские фотоэлектронные спектры и особенности электронно-энергетической структуры кислородстабилизированных фаз Zr4Fe2O и Zr4Ni2O
pdf

Матеріалознавство

Бошицька Н.В. Порівняльна фізико-хімічна стабільність порошків на основі заліза різного фазового складу та дисперсності в неорганічних та біологічних середовищах живого організму
pdf

Науки про Землю

Коваленко В.А. Пресноводные моллюски (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) из нижнего сармата Украины и Польши
pdf

Костинский А.С. Очаг землетрясения как возбудимая среда: последовательная аксиоматика скалярного полевого описания
pdf

Лялько В.І., Шпортюк З.М., Сибірцева О.М., Дугін С.С. Застосування гіперспектральних індексів для визначення змін трав'яного покриву за даними спектрометричної зйомки
pdf

Шаталов Н.Н. Тектонический контроль даек и дайковых поясов Украинского щита
pdf

Хімія

Гончар О.М., Соколов М.Ю., Савельєв Ю.В. Модифікування монтморилоніту олігоуретанметакрилатамоній хлоридом для отримання нанокомпозитів з поліуретанакрилатами
pdf

Каряка Н.С., Ліціс О.О., Слива Т.Ю., Коломзаров Ю.В., Міняйло М.А., Мінакова І.Є., Сорокін В.М., Амірханов В.М. Застосування комплексів лантаноїдів на основі N-диметилбензоїламідофосфату в розробці технології металоорганічних електролюмінесцентних пристроїв (MOLED)
pdf

Тітов Ю.О., Білявина Н.М., Марків В.Я., Слободяник М.С., Полубінський В.В. Cинтез та кристалічна структура шаруватих перовськітів Sr3LnBIIISnO8 (BIII — Sc, In)
pdf

Біологія

Бубряк І.І., Дмитрієв О.П., Бубряк О.А., Гродзинський Д.М., Акімкіна Т.В. Ефективність репараційних систем ДНК в оптимізації процесу праймування насіння цукрового та кормового буряку
pdf

Шейко О.А., Мусатенко Л.І. Фітогормональний комплекс Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce (род. Orchidaceae Juss.) і його роль у розробці методів розмноження in vitro
pdf

Біохімія

Петрова Г.В., Донченко Г.В., Клименко Е.П. Эффекты α-токоферола и его производных на содержание NAD(P)H-хиноноксидоредуктазы 1 в тимоцитах крыс
pdf

Позняк Т.А., Колеснікова І.М., Литвинова Л.М., Костюченко О.П., Урвант Л.П., Хаджинова В.Є., Луговськой Е.В., Комісаренко C.B Моноклональні антитіла, що специфічні до Е-регіону фібрин(оген)у людини
pdf

Медицина

Завальська Т.В. Імунологічна реактивність організму у хворих на нестабільну стенокардію
pdf

Екологія

Ткаченко В.С., Бойченко С.Г. Структурний дрейф степових фітосистем України під впливом кліматичних змін та прогностичні сценарії для першої половини ХХІ століття
pdf

Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |