Доповіді НАН України. – 2013. – N 12.

pdf


Математика

Дашкова О.Ю. О линейных группах с ограничениями на систему всех собственных подгрупп
анотація    pdf

Дегтярев С.П. О гладком решении квазилинейного эллиптико-параболического уравнения
анотація    pdf

Коротков А.С., Тимошкевич Л.М. Аналог теореми Сміта для зліченних графів Кокстера
анотація    pdf

Олійник Б.В. Групи ізометрій розширеного простору Хеммінга та нескінченновимірного гіперкуба
анотація    pdf

Рибалкіна Т.В. Топологічна еквівалентність орієнтованих циклів лінійних відображень
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Гриценко В.И., Файнзильберг Л.С. Компьютерная диагностика по сигналам сложной формы в условиях внутренних и внешних возмущений
анотація    pdf

Дейнека В.С., Петрик М.Р. Функціональна ідентифікація градієнтними методами та інтегральними перетвореннями параметрів задач дифузії в неоднорідних наномультикомпозитах
анотація    pdf

Стоян Ю.Г., Семкин В.В., Чугай А.М. Построение начальных точек и поиск локальных экстремумов задачи компоновки 3D объектов в цилиндрической области
анотація    pdf

Механіка

Поляков В.Л. Теоретический анализ плоскорадиального фильтрования суспензии
анотація    pdf

Селіванов М.Ф. Поширення тріщини у в'язкопружному тілі внаслідок прикладання навантаження до її берегів
анотація    pdf

Семенюк М.П., Жукова Н.Б., Іванова Н.І. Про моделювання недосконалого контакту фаз при розрахунку ефективних механічних характеристик нанокомпозитів
анотація    pdf

Фізика

Горбач Т.Я., Смертенко П.С., Венгер Є.Ф. Функціональність гібридів ароматична сполука — кремній
анотація    pdf

Mchedlov-Petrosyan P.O., Kopiychenko D.Yu. Exact solutions for some modifications of the nonlinear Cahn–Hilliard equation
анотація    pdf

Науки про Землю

Алексеев Д.В. Моделирование транспорта донных осадков в районе Голубого залива Черного моря
анотація    pdf

Наумко І.М., Матвіїшин З.Г., Телепко Л.Ф., Сахно Б.Е., Хомутник Р.В. Про мінералого-генетичні особливості рудних парагенезисів північної периферійної частини Берегівського родовища (Закарпаття)
анотація    pdf

Сумарук Ю.П., Сумарук Т.П. Про вклад зовнішніх джерел у вікову варіацію геомагнітного поля
анотація    pdf

Хімія

Слободяник М.С., Нагорний П.Г., Бойко Р.С., Лаврик Р.В., Заславський О.М. Кристалічна будова подвійного дифосфату Na2Mn3(P2O7)2
анотація    pdf

Ткаленко Д.А., Лавренко В.О., Вишневська Ю.П. Поляризаційний опір при формуванні захисних фазових шарів за участю органічних лігандів
анотація    pdf

Хоменко Д.М., Дорощук Р.О., Лампека Р.Д. Синтез та дослідження нового тетраядерного комплексу паладію з етиловим естером 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолілоцтової кислоти
анотація    pdf

Чейпеш Т.А., Мчедлов-Петросян Н.О., Загорулько Е.С., Родик Р.В., Кальченко В.И. Влияние наноразмерных агрегатов катионного каликс[6]арена на протолитические равновесия флуоресцеиновых красителей в водном растворе
анотація    pdf

Біологія

Андреева А.Ю., Солдатов А.А. Влияние гипоксии на функциональное состояние ядерных эритроцитов морских рыб (эксперименты in vitro)
анотація    pdf

Максименко Л.А., Пархоменко Н.И. Серологически родственные белки в составе бактериоцинов типа фаговых хвостовых отростков и бактериофага ZF-40 Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
анотація    pdf

Біохімія

Пасічник Г.В., Поворознюк О.О., Горак І.Р., Геращенко Д.С., Пономаренко О.В., Самойленко А.А., Биць Н.В., Дробот Л.Б. Надекспресія адаптерного протеїну Rukl/CIN85 в аденокарциномних клітинах молочної залози людини лінії MCF-7 супроводжується підвищенням їх хіміорезистентності
анотація    pdf

Підгорський В.С., Коваленко О.Г., Болтовець П.М., Снопок Б.А., Поліщук О.М. Формування комплексу глюкуроноксиломанану Tremella mesenterica Ritz. Fr. з вірусом тютюнової мозаїки як один із можливих механізмів антивірусної дії полісахариду
анотація    pdf

Біофізика

Бурлака А.П., Цибулін О.С., Сидорик Є.П., Лукін С.М., Поліщук В.М., Цехмістренко С.І., Якименко І.Л. Окисно-індуковані пошкодження у клітинах ембріонів Japanese Quail при дії радіовипромінювання стандарту GSM 900 МГц
анотація    pdf

Медицина

Лановенко І.І., Гащук Г.П. Кисневозалежні адаптаційні ефекти гіпоксичного тренування при гемічній гіпоксії залізодефіцитного генезу
анотація    pdf

Екологія

Гончарук В.В., Кучерук Д.Д., Дульнева Т.Ю. Безреагентне очищення стічних вод від іонів заліза електробаромембранним методом
анотація    pdf

Соколовська А.В. Мультифрактальний аналіз варіабельності структури складових міських територій на основі космічної інформації ДЗЗ (на прикладі м. Київ за 1986–2011 рр.)
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |