Доповіді НАН України. – 2013. – N 10.

pdf


Математика

Бахтін О.К., Заболотний Я.В. Оцінки добутку внутрішніх радіусів трьох неперетинних областей
анотація    pdf

Боровченкова М.С., Герасименко В.І. Границя Больцмана–Греда рівняння Енскога одновимірних гранульованих газів
анотація    pdf

Дашкова О.Ю. Обобщенно разрешимые AFF-группы
анотація    pdf

Маринець В.В., Маринець К.В. Крайова задача Гурса–Дарбу для нелінійного рівняння гіперболічного типу
анотація    pdf

Перестюк М.О., Мішура Ю.С., Шевченко Г.М. Про розподіл локального часу однорідного дифузійного процесу
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Єлейко Я.І., Косаревич К.В. Одна некласична модель кількісної конкуренції на ринку в умовах двосторонньої невизначеності
анотація    pdf

Малик І.В. Збіжність у схемі дифузійної апроксимації розв'язків диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу
анотація    pdf

Семенов В.В. Моделювання впливу міжбюджетних трансфертів України на фінансування соціальної інфраструктури
анотація    pdf

Механіка

Бастун В.Н. Прогнозирование эффекта Баушингера в ортотропных материалах с трансляционным упрочнением при знакопеременном одноосном нагружении
анотація    pdf

Галазюк В.А., Сулим Г.Т. Напружено-деформований стан необмеженого середовища із ''залікованою'' дисковою тріщиною
анотація    pdf

Григоренко А.Я., Соколова Л.В., Романишин М.В. Решение задач о свободных колебаниях конических оболочек переменной толщины на основе уточненной модели
анотація    pdf

Ободан Н.И., Громов В.А. Закритическая деформация и критические нагрузки для цилиндрической оболочки с расслоением по толщине
анотація    pdf

Фізика

Гаврюшенко Д.А. Вплив радіаційного опромінення на структуру конденсованих систем
анотація    pdf

Гомонай Е.В. Особенности формирования равновесной доменной структуры в многослойных системах
анотація    pdf

Черногор Л.Ф. Физические эффекты пролета Челябинского метеорита
анотація    pdf

Матеріалознавство

Головчан В.Т. Об уравнениях состояния порошковой системы на заключительной стадии жидкофазного спекания
анотація    pdf

Науки про Землю

Даниленко В.А., Микуляк С.В., Поляковський В.О. Експериментальне дослідження динамічного деформування структурованого геофізичного середовища
анотація    pdf

Наумко І.М., Федоришин Ю.І., Нестерович Н.В., Телепко Л.Ф., Сахно Б.Е. Умови формування прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах лучичівської товщі трапової формації зони зчленування Волинського палеозойського підняття та Волино-Подільської монокліналі Західної Волині
анотація    pdf

Осадчий В.И., Ковальчук Л.А. Стохастическое оценивание местного климата на основе вековых наблюдений за температурой воздуха и атмосферными осадками
анотація    pdf

Хімія

Калачова Т.А., Яковенко О.М., Бондаренко О.М., Кравець В.С. Регуляція рівня фенольних антиоксидантів у тканинах сої при дії саліцилової кислоти
анотація    pdf

Мартынюк И.С., Алексеева Т.Т. Особенности кинетики образования последовательных взаимопроникающих полимерных сеток на основе сетчатого полиуретана и органо-неорганического сополимера
анотація    pdf

Слободяник М.С., Нагорний П.Г., Бойко Р.С., Заславський О.М. Синтез та структура фосфатів лужних металів і галію
анотація    pdf

Хоменко Д.М., Дорощук Р.О., Лампека Р.Д. ЯМР спектроскопічне та рентгено-структурне дослідження координаційних сполук аргентуму (І) з похідними 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу
анотація    pdf

Біологія

Водка М.В., Поліщук О.В., Білявська Н.О., Золотарьова О.К. Реакція фотосинтетичного апарату шпинату на дію важких металів, інгібіторів карбоангідрази
анотація    pdf

Колупаев Ю.Е., Луговая А.А., Обозный А.И., Ястреб Т.О., Карпец Ю.В., Мусатенко Л.И. Сигнальные посредники при индуцировании антиоксидантных ферментов растительных клеток жасмоновой кислотой
анотація    pdf

Біохімія

Мельничук Д.О., Грищенко В.А. Комплексний підхід у визначенні ефективності застосування ліпосом при дії іонізуючої радіації
анотація    pdf

Урвант Л.П., Макогоненко Є.М., Пидюра М.О., Колєснікова І.М., Луговська Н.Е., Луговськой Е.В., Комісаренко С.В. Локалізація епітопу фібринспецифічного моноклонального антитіла І-3с у Вβ118–134 фрагменті фібрину людини
анотація    pdf

Медицина

Орел В.Е., Шевченко А.Д., Рихальський О.Ю., Бурлака А.П., Лукін С.М., Щепотін І.Б. Нелінійні магнітні властивості магнетомеханохімічно синтезованого нанокомплексу з магнетиту та протипухлинного антибіотика доксорубіцину
анотація    pdf

Екологія

Гулин С.Б., Мирзоева Н.Ю., Егоров В.Н., Сидоров И.Г., Проскурнин В.Ю., Гулина Л.В. Вторичное загрязнение Черного моря техногенными радионуклидами после аварии на Чернобыльской АЭС
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |