Доповіді НАН України. – 2013. – N 9.

pdf


Математика

Бойко В.М., Попович Р.О. Умовні симетрії лінійного рівняння стрижня
анотація    pdf

Болотов Д.В. Топология плоских слоений коразмерности один
анотація    pdf

Горбачук М.Л., Горбачук В.М. Зображення груп лінійних операторів у банаховому просторі степеневими рядами
анотація    pdf

Дашкова О.Ю. Модули над групповыми кольцами обобщенно разрешимых групп
анотація    pdf

Курдаченко Л.А., Субботін І.Я., Чупордя В.А., Гринь К.О. Про деякі питання теорії фаззі-груп
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Ляшко С.І., Ляшко В.С., Неєежмаков П.І., Зуб С.І., Зуб С.С. Грід-технологія для завдань метрології
анотація    pdf

Максимец А.Н. Поиск программных инвариантов в виде полиномов
анотація    pdf

Малик І.В. Збіжність у схемі усереднення диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу
анотація    pdf

Механіка

Аврамов К.В. К аэроупругому взаимодействию пластин с безвихревым идеальным газовым потоком
анотація    pdf

Волкова О.С. Аналог решения Стеклова в задаче о движении тяжелого гиростата с переменным гиростатическим моментом
анотація    pdf

Хорошун Л.П. Гидродинамическая теория экспериментального определения скорости эфирного ветра на основе эффекта первого порядка
анотація    pdf

Шульга М.О., Карлаш В.Л. Амплітудно-фазові характеристики радіальних коливань тонкого п'єзокерамічного диска біля резонансів
анотація    pdf

Фізика

Баранський П.І., Бабич В.М., Гайдар Г.П. Концентраційна залежність тензоопору монокристалів n–Si
анотація    pdf

Теплофізика

Долинский А.А., Шурчкова Ю.А. Вода в условиях обработки путем дискретно-импульсного ввода энергии
анотація    pdf

Матеріалознавство

Тимошенко Я.Г., Гадзира М.П., Гнесін Г.Г., Давидчук Н.К., Галямін В.Б. Створення наноструктурованої перлітної сталі шляхом легування заліза нанокомпозиційним порошком на основі нестехіометричного карбіду кремнію
анотація    pdf

Науки про Землю

Белевцев Р.Я. О термодинамическом анализе изотопного обмена в воде гидросферы и земной коры
анотація    pdf

Дубовенко Ю.І. Про визначення початкового наближення для контактної задачі
анотація    pdf

Іванов Б.Н., Михальченко І.І., Синицин В.О., Загородній В.В. Речовинне перетворення дайок діабазу в ореолі апогранітних лужних натрієвих метасоматитів
анотація    pdf

Шульга Т.Я. Исследование стационарного движения стратифицированной жидкости, вызываемого действием ветра в Азовском море
анотація    pdf

Хімія

Алексеева Т.Т., Гомза Ю.П., Мартынюк И.С., Клепко В.В., Несин С.Д. Структурные особенности органо-неорганических ВПС на основе сетчатого полиуретана и Ti-содержащего сополимера
анотація    pdf

Запорожець О.А., Кеда Т.Є., Коваленко Л.В., Тилтіна Л.І., Сухан В.В. Іммобілізований 1-(4-адамантил-2-тіазолілазо)-2-нафтол — твердофазний реагент на цинк (ІІ)
анотація    pdf

Косинская А.П., Огниченко Л.Н., Муатс А., Кузьмина А.В., Ларионов В.Б., Кузьмин В.Е. QSAR-анализ проникающей способности органических веществ относительно поверхности гематоэнцефалического барьера
анотація    pdf

Лозинський О.О., Шокол Т.В., Хиля В.П. Взаємодія 7-гідрокси-8-формілхромонів і 8-іміно(оксо)-4Н-пірано[2,3-f]хромен-4-онів з нуклеофілами
анотація    pdf

Біологія

Берестяная А.Н. Влияние острого рентгеновского облучения на эпигеном в ходе онтогенеза Linum usitatissimum
анотація    pdf

Сарнацкая В.В. Взаимодействие функционализированных олеиновой кислотой и полиэтиленгликолем наночастиц Fe3O4 с альбумином
анотація    pdf

Біохімія

Шмараков І.О., Морозевич Ю.Д., Бленер В.С., Марченко М.М. Біохімічні аспекти сигнальної функції ретиноїдів при регенерації печінки
анотація    pdf

Цудзевич Б.О., Калінін І.В. Вплив солей міді на функціонування антиоксидантної системи у тканинах щурів
анотація    pdf

Медицина

Вишневська О.А., Большова О.В., Тронько М.Д. Вплив замісної терапії препаратами рекомбінантного гормону росту на стан гіпофізарно-тиреоїдної та гіпофізарно-наднирковозалозної систем у дітей допубертатного віку з соматотропною недостатністю
анотація    pdf

Шеметун О.В. Модифікація радіаційно-індукованого цитогенетичного ефекту в лімфоцитах периферичної крові людини з використанням антиоксидантного вітамінного препарату
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |