Доповіді НАН України. – 2013. – N 8.

pdf


Математика

Мазур І.П. До теореми Скитовича–Дармуа на a-адичних соленоїдах
анотація    pdf

Малютин К.Г., Козлова И.И. Канонические функции допустимых мер в полуплоскости
анотація    pdf

Семко М.М. (мол.) Групи, що мають велику систему пронормальних і транзитивно нормальних підгруп
анотація    pdf

Солодкий С.Г., Милейко Г.Л. Гіперболічний хрест і складність жорстко некоректних задач
анотація    pdf

Якименко Д.Ю. Про унітарні оператори, що є добутком унітарних коренів з одиничного оператора
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Заяць В.М. Ітераційний підхід до мінімізації похибки числових методів другого порядку та їх застосування до аналізу нелінійних динамічних систем
анотація    pdf

Стоян Ю.Г., Панкратов А.Н., Романова Т.Е., Стецюк П.И. Мeтоды решения задач кластеризации 2D-объектов в круге минимального радиуса
анотація    pdf

Устименко В.А. О K-теории динамических систем, соответствующих графам, и ее применении
анотація    pdf

Шевченко А.И., Миненко А.С., Сыпко И.А. Моделирование одного класса сложных систем с нечетким управлением
анотація    pdf

Механіка

Гирин А.Г. Теория дробления капли по механизму градиентной неустойчивости
анотація    pdf

Григоренко А.Я., Ефимова Т.Л., Коротких Ю.А. Численное решение задачи о свободных колебаниях нетонких некруговых цилиндрических оболочек
анотація    pdf

Лила Д.М. Условия текучести в задаче о неустойчивости быстровращающихся дисков
анотація    pdf

Фізика

Булавін Л.А., Плевачук Ю.О., Склярчук В.М., Омельчук А.О., Файдюк Н.В., Савчук Р.М., Штаблавий І.І., Вус В.М. Концентраційна залежність фізичних властивостей розплаву NaF–LiF–NdF3
анотація    pdf

Гаврюшенко Д.А. Вплив радіаційного опромінення на характеристики фазових переходів у рідинних системах
анотація    pdf

Матеріалознавство

Іванов М.І., Березуцький В.В., Шевченко М.О., Кудін В.Г., Судавцова В.С. Взаємодія в сплавах систем, що містять європій
анотація    pdf

Науки про Землю

Горячкин Ю.Н., Иванов В.А., Харитонова Л.В. Новый остров в Черном море?
анотація    pdf

Коваленко В.А. Остракоды из конкских отложений Восточного Причерноморья
анотація    pdf

Ковальчук Л.А. Оценивание климатической и сезонной составляющих экстремальных температур воздуха на примере вековых наблюдений в Киеве
анотація    pdf

Коржнев М.Н., Покалюк В.В. Метаосадочные петрохимические серии — критерий палеоклиматических реконструкций в раннем докембрии Криворожско-Кременчугской структурно-формационной зоны Украинского щита
анотація    pdf

Хімія

Огар Г.О., Букартик Н.М., Шевчук О.М., Токарев В.С. Модифікація поверхні дисперсних наповнювачів макрофотоініціатором з фрагментами бензоїну для застосування в фотополімерних композиціях
анотація    pdf

Рождественська Л.М., Дзязько Ю.С., Руденко О.С., Желєзнова Л.І., Бєляков В.М. Нові селективні нанокомпозиційні матеріали на основі гідратованого діоксиду цирконію та оснóвного оксонітрату вісмуту
анотація    pdf

Романкевич О.В., Гаранина О.А., Бардаш Н.А. Термодинамика смачивания в рамках модели Гуггенгейма
анотація    pdf

Смик Н.І. Сорбційно-люмінесцентне визначення триклозану у водах
анотація    pdf

Тітов Ю.О., Білявина Н.М., Марків В.Я., Слободяник М.С., Полубінський В.В., Чумак В.В. Синтез та кристалічна структура Sr6Nb4SnO18 й Ba5KNb5O18
анотація    pdf

Біологія

Григорян Р.Д. Индивидуальная физиологическая норма: концепция и проблемы
анотація    pdf

Кочевенко А.С., Ферні А.Р. Аналіз алельних варіантів гена фруктокінази двох інбредних ліній томата
анотація    pdf

Полонский А.Б., Гринцов В.А. Влияние шторма на структуру зооценоза, видовой состав и численность беспозвоночных у юго-западного побережья Крыма
анотація    pdf

Біохімія

Кучмеровська Т.М., Пентек Ю.Т., Донченко Г.В., Яніцька Л.В., Гузик М.М., Дякун К.О. Окиснювальний стрес у серці щурів при експериментальному цукровому діабеті: ефект нікотинаміду
анотація    pdf

Марченко М.М., Копильчук Г.П., Бучковська І.М., Шмараков І.О. Інтенсивність продукування оксиду азоту при регенерації печінки за умов відсутності запасів ретиноїдів
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |