Доповіді НАН України. – 2013. – N 5.

pdf


Математика

Афанасьева Е.С. Граничное поведение гомеоморфизмов в метрических пространствах
анотація    pdf

Вербинина К.В., Гефтер С.Л. Формула Рисса–Данфорда для формальных степенных рядов класса Жевре
анотація    pdf

Ломако Т.В. Критерий компактности для классов решений уравнений Бельтрами
анотація    pdf

Рязанов В.И., Севостьянов Е.А. О некоторых вопросах сходимости и компактности пространственных гомеоморфизмов
анотація    pdf

Сердюк А.С., Боденчук В.В. Оцінки колмогоровських поперечників класів інтегралів Пуассона
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Заяць В.М. Клас нових функцій для побудови дискретних моделей коливних систем з широким спектром динамічних режимів
анотація    pdf

Стоян Ю.Г., Яськов Г.Н. Переход от одного локального минимума к другому в задаче упаковки неравных кругов в полосе минимальной длины
анотація    pdf

Шевченко А.И., Миненко А.С. Математическое моделирование одного класса сложных систем с применением нечеткой логики
анотація    pdf

Механіка

Бреславский И.Д., Аврамов К.В. Нерезонансное взаимодействие двух мод колебаний прямоугольных пластин при их геометрически нелинейном деформировании
анотація    pdf

Каминский А.А., Дудик М.В., Кипнис Л.А. Влияние трения между берегами межфазной трещины на угол ее начального поворота при сдвиге
анотація    pdf

Кистович А.В., Никишов В.И., Чашечкин Ю.Д. Интегральные модели нелинейных поверхностных волн в идеальной жидкости
анотація    pdf

Фізика

Гаврюшенко Д.А. Хімічний потенціал неоднорідної бінарної системи
анотація    pdf

Стыров В.В., Симченко С.В. Генерация хемо-ЭДС в наноразмерных структурах с pn-переходами на основе SiC
анотація    pdf

Теплофізика

Тарелин А.А. Электрофизические аспекты в теории создания и эксплуатации паровых турбин
анотація    pdf

Енергетика

Білецький В.С., Круть О.А., Сергєєв П.В. Водовугільна суспензія з позиції теорії агрегативної стійкості ліофобних дисперсних систем
анотація    pdf

Матеріалознавство

Шевченко О.М. Структурні основи створення хромової карбідосталі евтектичного типу з підвищеною зносостійкістю
анотація    pdf

Науки про Землю

Бойченко С.Г. Индикаторная связь долгопериодных колебаний бериллия-10 и приземной температуры в последнем тысячелетии
анотація    pdf

Верховцев В.Г., Седлерова О.В., Волкова О.В. Аналіз відображення глибинної будови східної (в межах України) частини Азово-Чорноморського регіону в новітніх геоструктурах
анотація    pdf

Хімія

Брей В.В., Левицкая С.И., Шистка Д.В. Селективная конверсия смеси дигидроксиацетон — этанол в этиллактат на амфотерном ZrO2–TiO2 катализаторе
анотація    pdf

Варваренко С.М., Фігурка Н.В., Самарик В.Я., Воронов А.С., Тарнавчик І.Т., Носова Н.Г., Дронь І.А., Тарас Р.С., Воронов С.А. Синтез та поверхнево-активні властивості нових поліестерів — псевдополіамінокислот на основі природних двохосновних α-амінокислот
анотація    pdf

Лавриненко О.М., Волобаєв І.І., Прокопенко В.А. Утворення феригідриту біогенного та хімічного походження і взаємодія біокомпозитів на його основі з частинками золота
анотація    pdf

Огар М.О., Стецишин Ю.Б., Коструба А.М., Марінцова Н.Г., Журахівська Л.Р., Федорова С.В., Штапенко О.В., Новіков В.П. Формування та властивості декстрановмісного покриття для контрольованої адсорбції альбуміну та вирощування клітин
анотація    pdf

Теребіленко К.В., Теребіленко А.В., Токменко І.І., Слободяник М.С. Синтез Na3Eu(PO4)2 з молібдатних розчинів-розплавів
анотація    pdf

Тітов Ю.О., Білявина Н.М., Марків В.Я., Слободяник М.С., Полубінський В.В. Кристалічна структура шаруватих перовськітів La5Ti3BIIIO15
анотація    pdf

Біологія

Максименко Л.А., Войчук С.И., Иваница Т.В. Серологическое родство бактериоцинов типа фаговых хвостовых отростков (MCTV) и бактериофага ZF-40 Pectobacterium carotovorum
анотація    pdf

Міщенко Л.Т., Остапченко Л.І., Дуніч А.А., Данілова О.І. Вплив умов космічного польоту на продуктивність рослин томатів та їх стійкість до вірусів
анотація    pdf

Біохімія

Литвин Д.І., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Розвиток аутофагії в клітинах тютюну BY-2 супроводжується ацетилюванням α-тубуліну
анотація    pdf

Екологія

Луцишин О.Г., Тесленко І.К., Бєлошапка Т.В., Ткаченко І.В. Адаптація деревних рослин техногенно трансформованих урбоедафотопів (на прикладі м. Київ)
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |