Доповіді НАН України. – 2013. – N 4.

pdf


Математика

Городецький В.В., Мартинюк О.В. Нелокальні за часом задачі для еволюційних рівнянь із псевдобесселевими операторами нескінченного порядку
анотація    pdf

Миронюк М.В. Теорема Хейде на a-адических соленоидах
анотація    pdf

Оліяр Ю.І., Сторож О.Г. Абстрактні крайові оператори та деякі класи лінійних розширень лінійних відношень
анотація    pdf

Шарко В.В. Топологическая классификация функций
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Дейнека В.С. Идентификация параметров задач массопереноса в нанопористых средах при известных суммарных распределениях массы
анотація    pdf

Ємець О.О., Ємець Є.М., Олексійчук Ю.Ф. Поліноміальний метод наближеного розв'язання комбінаторної задачі знаходження максимального потоку в мережі
анотація    pdf

Михайлюк В.О. Наближення до оптимальних сублінійних алгоритмів реоптимізації обмежених задач про узагальнену виконуваність
анотація    pdf

Borysenko S.D., Ciarletta M., Iovane G., Piccirillo A.M., Zampoli V. Control of hyperbolic equations
анотація    pdf

Механіка

Хорошун А.С. Об абсолютной параметрической устойчивости сингулярно возмущенных систем
анотація    pdf

Чехов В.В. Співвідношення тензорно-матричного вісесиметричного розрахунку великих деформацій методом скінченних елементів
анотація    pdf

Фізика

Поп О.М., Стець М.В. Моделі еволюції множин радіоактивних нуклідів рядів торію 232, урану 235, урану 238 та їх застосування
анотація    pdf

Матеріалознавство

Коновал В.П., Уманський О.П., Костенко А.Д., Мелах Л.М., Мосіна Т.В. Триботехнічні властивості електроіскрових покриттів із дибориду титану-хрому та композиційних матеріалів на його основі
анотація    pdf

Науки про Землю

Арясова О.В., Хазан Я.М. Взаимодействие мантийной конвекции с литосферой и происхождение кимберлитов
анотація    pdf

Миненко П.А., Миненко Р.В. Фильтрационные методы устойчивого решения обратных задач для конечных разностей поля
анотація    pdf

Миронцов Н.Л. Один возможный способ повышения точности решения обратной задачи электрометрии скважин
анотація    pdf

Осадчий В.И., Ковальчук Л.А. Теоретические основы вероятностно-статистического разделения величины показателей химического состава водных объектов на природную и антропогенную составляющие
анотація    pdf

Хімія

Братичак М.М., Страп Г.М., Астахова О.Т. Новолачний фенолоформальдегідний олігомер, модифікований гліцидилметакрилатом
анотація    pdf

Глоба Н.И., Присяжный В.Д., Никитенко В.Н., Кублановский B.C. Электролитические сплавы олово — никель как анодные материалы литий-ионных аккумуляторов
анотація    pdf

Демченко В.Л., Штомпель В.І., Рябов С.В., Кобилінський С.М., Керча Ю.Ю. Мікрогетерогенна структура та термомеханічні властивості потрійних полімер–металевих систем
анотація    pdf

Коротич О.І., Самченко Ю.М., Ульберг З.Р., Суходуб Л.Ф. Магнітні гідрогелі на основі акрилових мономерів
анотація    pdf

Тітов Ю.О., Білявина Н.М., Марків В.Я., Слободяник М.С., Полубінський В.В. Синтез та кристалічна структура ніобатостанату та танталостанату барію
анотація    pdf

Біологія

Жук В.В., Бацманова Л.М., Мусієнко М.М. Індукція екзогенним пероксидом водню адаптивної відповіді рослин пшениці на високотемпературний стрес
анотація    pdf

Майстренко М.І., Рудь Ю.П., Матвієнко Н.М., Холодна Л.С., Бучацький Л.П. Ідентифікація вірусу CyHV-3 методами електронної мікроскопії та полімеразної ланцюгової реакції
анотація    pdf

Біохімія

Кот Ю.Г., Кот Е.В., Перский Е.Э., Поликарпова А.В., Алтухова Л.В. Торможение развития локального лучевого ожога объемной аутотрансплантацией фибробластов
анотація    pdf

Мельничук С.Д., Морозова В.С., Хижняк С.В., Войціцький В.М. Показники окисного фосфорилювання мітохондрій кардіоміоцитів щурів за умов штучного гіпобіозу
анотація    pdf

Біофізика

Броварець О.О. Вплив модифікації урацилу на бар'єр таутомеризації зміщеної пари Gua · 5XUra у пару з вотсон–криківською геометрією Gua* · 5XUra: квантово-хімічне дослідження
анотація    pdf

Медицина

Боднар П.М., Динник О.Б., Михальчишин Г.П., Берегова Т.В., Кобиляк Н.М., Фалалєєва Т.М., Кондро М.М. Діагностична ефективність нового ультразвукового методу оцінки жорсткості печінки — еластографії хвилі зсуву у тварин з експериментальним ожирінням
анотація    pdf

Екологія

Балакіна М.М., Кучерук Д.Д., Шкавро З.М., Александров М.В., Гончарук В.В. Очищення стічних вод від амонійних сполук
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |