Доповіді НАН України. – 2013. – N 3.

pdf


Математика

Городецький В.В., Мартинюк О.В. Задача Коші та двоточкова задача для еволюційних рівнянь із операторами узагальненого диференціювання
анотація    pdf

Зинченко Т.Н. Эллиптические системы в расширенной соболевской шкале
анотація    pdf

Королюк В.С., Самойленко І.В. Потенціальний оператор процесу Орнштейна–Уленбека та його застосування
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Бомба А.Я., Присяжнюк І.М., Присяжнюк О.В. Асимптотичний метод розв'язання одного класу модельних сингулярно збурених задач процесу масопереносу в різнопористих середовищах
анотація    pdf

Сергієнко І.В., Литвин О.М., Литвин О.О. Метод інтерлінації вектор-функцій $\vec{w}(x,y,z,t)$ на системі вертикальних прямих і його застосування в міжсвердловинній сейсмічній томографії
анотація    pdf

Механіка

Загуменный Я.В., Чашечкин Ю.Д. Индуцированное диффузией течение на клине
анотація    pdf

Шевченко В.П., Нескородев Р.Н. Об одном варианте уточненной теории изгиба трансверсально-изотропных плит
анотація    pdf

Фізика

Боровик О.О., Роман В.І., Купляускіене А.В. Переріз автоіонізації атомів рубідію при збудженні електронним ударом
анотація    pdf

Огнивенко В.В. Динамический вывод коэффициента диффузии по импульсам кулоновски взаимодействующих заряженных частиц
анотація    pdf

Енергетика

Редько А.А. Термодинамическая эффективность процессов преобразования низкопотенциальной теплоты в энергетических установках с органическим теплоносителем
анотація    pdf

Матеріалознавство

Кривцун И.В., Бушма А.И., Хаскин В.Ю. Лазерно-плазменная сварка нержавеющих сталей и алюминиевых сплавов
анотація    pdf

Скальський В.Р., Станкевич О.М. Метод діагностики типів руйнування матеріалів із застосуванням до їх сигналів акустичної емісії вейвлет-перетворення
анотація    pdf

Цивилицин В.Ю., Мильман Ю.В., Гончарук В.А., Бондар И.Б. Создание магнитных пружин с заданной силовой характеристикой
анотація    pdf

Науки про Землю

Арясова О.В., Хазан Я.М. Максимальная глубина ксенолитов, выносимых кимберлитaми, и тепловое состояние литосферы
анотація    pdf

Миронцов Н.Л. Метод построения геоэлектрической модели пласта-коллектора по данным электрометрии скважин
анотація    pdf

Станкевич С.А., Титаренко О.В., Харитонов Н.Н., Хлопова В.Н. Картирование загрязненности атмосферы Приднепровского промышленного района диоксидами азота и серы с использованием спутниковых данных
анотація    pdf

Хімія

Бровко О.О., Горбач Л.А., Луцик О.Д., Сергеєва Л.М., Лебедєв Є.В. В'язкопружні властивості органо-неорганічних композитів на основі силікату натрію
анотація    pdf

Волобаев И.И., Ульберг З.Р. Нанобиофлокулянты, используемые для извлечения ультрадисперсного золота
анотація    pdf

Недоступ В.И. Внутренние и термические составляющие термодинамических свойств реального газа
анотація    pdf

Шевченко В.В., Ткаченко И.М., Сидоренко А.В., Шекера О.В. Синтез и свойства азобисфенолов, содержащих в своем составе октафторбифениленовые ядра
анотація    pdf

Штомпель В.І., Бененко С.П., Унрод В.І., Поліщук Т.А., Керча Ю.Ю. Особливості cтруктури поліелектролітних комплексів на основі хітозану і поліметакрилової кислоти
анотація    pdf

Біологія

Демченко И.Б., Галатенко Н.А., Макеева Л.В., Рожнова Р.А., Наражайко Л.Ф., Гладырь И.И. Биологическая активность фолат-конъюгированного ферроцена
анотація    pdf

Зикова М.О., Дудка І.О. Морфологія спор представників оперкулятних дискоміцетів із Західного Полісся (Україна)
анотація    pdf

Ткачук З.Ю., Левченко С.М., Ребрієв А.В., Ткачук Л.В. Вивчення взаємодії між олігоаденілатами та інтерфероном методом мас-спектрометрії
анотація    pdf

Біохімія

Леонова Н.О., Данкевич Л.А., Драговоз І.В., Патика В.П., Іутинська Г.О. Синтез позаклітинних фітогормонів-стимуляторів бульбочковими та фітопатогенними бактеріями сої
анотація    pdf

Біофізика

Сорокин В.А., Валеев В.А., Усенко Е.Л. Термодинамика взаимодействия ионов $\rm Zn^{2+}$ с природной ДНК в условиях $B\to m$ перехода
анотація    pdf

Медицина

Гунина Л.М. Влияние янтарной кислоты и ее производных на физическую работоспособность спортсменов
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |