Доповіді НАН України. – 2013. – N 2.

pdf


Математика

Бабенко К.Є., Макаров В.Л., Хапко Р.С., Хлобистов В.В. Про інтерполяцію функції двох змінних в обмеженій області за її значеннями на множині кривих, заданих параметрично
анотація    pdf

Билет В.В., Довгошей А.А. Инфинитезимальная ограниченность метрических пространств и сильная односторонняя пористость
анотація    pdf

Кучук-Яценко С.В. Відсутність арбітражу в динамічних економічних системах із заданими доходами
анотація    pdf

Лінчук Ю.С. Опис узагальнених власних значень і узагальнених власних елементів деяких класичних операторів
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Литвин О.М., Першина Ю.І. Наближення розривних функцій розривними сплайнами на прямокутнику з однією криволінійною стороною
анотація    pdf

Семкин В.В., Чугай А.М. Нормализованная Φ-функция параллелепипеда и сфероцилиндра
анотація    pdf

Устименко В.А. Oб экстремальной теории графов и символьных вычислениях
анотація    pdf

Механіка

Каминский А.А., Курчаков Е.Е. О влиянии растяжения вдоль трещины в нелинейном упругом теле при наличии зоны предразрушения
анотація    pdf

Поляков В.Л. Установившийся приток к дренажу в несвязном грунте с локально-упорядоченной структурой
анотація    pdf

Фізика

Каліон В.А., Таран Є.Ю., Дідківська О.М. Математичне моделювання руху тривісного еліпсоїда в капілярі, що заповнений в'язкою рідиною
анотація    pdf

Коваль Ю.М., Мазанко В.Ф., Шматко І.О., Шматко О.А. Стадійність коміркового розпаду пересичених твердих розчинів свинець–олово
анотація    pdf

Матеріалознавство

Лазарєв М.П., Бакай О.С. Про первинні радіаційні ушкодження реакторних конструкційних матеріалів
анотація    pdf

Науки про Землю

Белый Т.А. Формирование стратификации облаков электрическим полем атмосферы
анотація    pdf

Доценко С.Ф., Санникова Н.К.В. Характеристики наката одиночной поверхностной волны на береговой откос
анотація    pdf

Николаев И.Ю., Калашник А.А. Применение геоэлектрических методов в Кировоградском рудном районе центральной части Украинского щита для выявления зон натриевого метасоматоза с урановым оруденением
анотація    pdf

Миронцов Н.Л. Численный метод решения прямой задачи импульсного индукционного каротажа
анотація    pdf

Хімія

Муць Н.М., Аксельруд Л.Г., Гладишевський Р.Є. Модульована структура сполуки (Tb0,70Zr0,30)(Al0,17Si0,83)
анотація    pdf

Рябченко К.В., Яновська Е.С., Кичкирук О.Ю., Тьортих В.А. Адсорбційні властивості композита силікагель-поліанілін щодо катіонів перехідних металів
анотація    pdf

Сабєров В.Ш., Короткіх М.І., Глиняна Н.В., Кисельов А.В., Пехтерева Т.М., Раєнко Г.Ф., Попов А.Ф., Швайка О.П. Каталіз відновного дехлорування n-дихлоробензену карбеновими комплексами паладію
анотація    pdf

Соболева С.Г., Андронати С.А., Карасева Т.Л., Костенко Е.А. Синтез и актопротекторные свойства производных 2-(β-морфолино)этилмеркапто-1,6-дигидропиримидина
анотація    pdf

Трохименко А.Ю., Запорожець О.А. Пряма та непряма твердофазна спектрофотометрична йодометрія для визначення форм йоду, окисників та відновників
анотація    pdf

Біологія

Водясова Е.А. Значения индекса отолитов у разноразмерных групп анчоуса Engraulis encrasicolus у берегов Крыма
анотація    pdf

Межжерин С.В., Янович Л.Н., Жалай Е.И., Пампура М.М., Васильева Л.А. Репродуктивная изоляция двух викарных форм перловицы овальной Unio crassus Philipsson, 1788 (Bivalvia, Unionidae) c низким уровнем генетической дифференциации
анотація    pdf

Петренко Н.С., Кришталь О.А. Вплив мутацій серину 275 з ''лівого плавника'' Р2Х3 рецептора на показники активації каналу та десенситизацію
анотація    pdf

Біохімія

Козеко Л.Е. Влияние гелданамицина на синтез белков теплового шока Hsp70 и Hsp90 в проростках Arabidopsis thaliana
анотація    pdf

Рибченко Ж.І., Палладіна Т.О. Функціонування Na+-H+-антипортерів плазматичних і вакуолярних мембран у рослинних клітинах за умов засоленого середовища та вплив на них біологічно активних препаратів
анотація    pdf

Медицина

Гуніна Л.М. Один з механізмів впливу рослинного адаптогену лимоннику китайського на фізичну працездатність спортсменів
анотація    pdf

Кнышов Г.В., Зубков С.В., Настенко Е.А., Лебедева Е.О., Матвийчук А.О., Шардукова Ю.В. Моделирование профиля напряжений в стенках извитых коронарных артерий системы кровообращения человека
анотація    pdf

Орел В.Е., Шевченко А.Д., Дзятковська I.I., Ніколов М.О., Романов А.В., Рихальський А.Ю., Бурлака А.П., Лукін С.М., Дзятковська Н.М., Щепотін I.Б. Порівняльний аналіз магнітних характеристик та протипухлинного ефекту нанокомплексів з наночастинок оксидів заліза та доксорубіцину при радіочастотній гіпертермії карциносаркоми Уокер-256
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |