Доповіді НАН України. – 2012. – N 12. – С. 168–171.Вплив міжмолекулярної взаємодії на функціональні властивості інозитолтрифосфатних рецепторів ядерних мембран нейронів

О.А. Федоренко, О.В. Лунько, С.М. Марченко

Анотація
В основі внутрішньоклітинної кальцієвої сигналізації, яка відіграє важливу роль у різноманітних фізіологічних та патологічних процесах, лежить активність інозитол-1,4,5-трифосфатних рецепторів (InsP3Rs). У даному дослідженні з використанням ізольованих ядер клітин Пуркіньє мозочка щурів показано, що кластеризація InsP3Rs призводить до значного збільшення їх активності, зокрема зростає вірогідність їх відкритого стану. Причому наші дані вказують на те, що причиною цього підвищення активності каналів є алостеричні взаємодії між близькорозташованими InsP3Rs. Таким чином, утворення кластера підвищує вірогідність відкритого стану каналу і, відповідно, збільшує амплітуду кальцієвого сигналу.

Повний текст статі в pdf-форматі


Влияние межмолекулярного взаимодействия на функциональные свойства инозитолтрифосфатных рецепторов ядерных мембран нейронов

Е.А. Федоренко, О.В. Лунько, С.М. Марченко

Аннотация
В основе внутриклеточной кальциевой сигнализации, которая играет важную роль в различных физиологических и патологических процессах, лежит активность инозитол-1,4,5-трифосфатных рецепторов (InsP3Rs). В данной работе с использованием изолированных ядер клеток Пуркинье мозжечка крыс показано, что кластеризация InsP3Rs приводит к значительному увеличению их активности, в частности, к возрастанию вероятности их открытого состояния. Причем наши данные указывают на то, что причиной этого повышения активности каналов являются аллостерические взаимодействия между близкорасположенными InsP3Rs. Таким образом, формирование кластера увеличивает вероятность открытого состояния канала и, соответственно, приводит к возрастанию амплитуды кальциевого сигнала.


The effect of intermolecular interaction on the functional properties of inositol-triphosphate receptors of the nuclear membranes of neurons

О.А. Fedorenko, О.V. Lunko, S.M. Мarchenko

Abstract
The activity of inositol-1,4,5-triphosphate receptors (InsP3Rs) is a base of the intercellular calcium signalization, which plays an important role in different physiological and pathological processes. We used the isolated nuclei of Purkinje cells from the rat cerebellum. Our results show that the clusterization of InsP3Rs leads to the essential increase of their activity and, in particular, to the growth of the open state probability for their channels. We have demonstrated that the channel activity increases by the allosteric interaction of near situated InsP3Rs. Thus, the formation of clusters increases the probability of the opened state of the channel and enhances the amplitude of a calcium signal.


Назад до номера  |  Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |