Доповіді НАН України. – 2012. – N 12. – С. 76–80.Ейнштейнівська в'язкість розведеної суспензії мікрочастинок у крові

Є.Ю. Таран, В.А. Каліон, О.О. Мельник

Анотація
Отримано аналітичний вираз та числові значення для ефективної зсувної в'язкості розведеної суспензії сферичних мікрочастинок у крові в рамках структурного реологічного методу Ейнштейна. Як реологічна модель крові у роботі використовується мікроконтинуальна полярна рідина Ковіна. Врахування полярних властивостей крові як несучої рідини суспензії веде до збільшення ефективної в'язкості суспензії порівняно із такою ж суспензією з ньютонівською несучою рідиною.

Повний текст статі в pdf-форматі


Эйнштейновская вязкость разбавленной суспензии микрочастиц в крови

Е.Ю. Таран, В.А. Калион, О.А. Мельник

Аннотация
Получены аналитическое выражение и числовые значения для эффективной сдвиговой вязкости разбавленной суспензии сферических микрочастиц в крови в рамках структурного реологического метода Эйнштейна. В качестве реологической модели крови используется микроконтинуальная полярная жидкость Ковина. Учет полярных свойств крови как несущей жидкости суспензии приводит к увеличению эффективной вязкости суспензии по сравнению с такой же суспензией с ньютоновской несущей жидкостью.


Einsteinian viscosity of a dilute suspension of microparticles in blood

E.Yu. Taran, V.A. Kalion, O.O. Melnyk

Abstract
The analytical expression and numerical values for the effective shear viscosity of a dilute suspension of spherical microparticles in blood are obtained within the frame of the Einsteinian structural rheological method. The microcontinual Cowin polar fluid is used as a rheological model of blood. The accounting of polar properties of blood as a carrier fluid of the suspension leads to the increase of suspension's characteristic viscosity in comparison with that of a suspension with the Newtonian carrier fluid.


Назад до номера  |  Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |