Доповіді НАН України. – 2012. – N 7.

pdf


Математика

Берштейн О.А., Колесник Е.К. Гармонический анализ на квантовых комплексных гиперболических пространствах
анотація    pdf

Городецький В.В., Широковських А.О. Нелокальна багатоточкова за часом задача для одного класу еволюційних псевдодиференціальних рівнянь
анотація    pdf

Ендовицкий П.А. Решение обобщенной обратной задачи о днях рождения
анотація    pdf

Клевчук І.І., Пернай С.А., Черевко І.М. Побудова областей стійкості лінійних диференціально-різницевих рівнянь
анотація    pdf

Лавренюк Я.В. Про мінімальну систему твірних у групі автоморфізмів бінарного кореневого дерева
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Ляшко С.І., Клюшин Д.А., Стешенко Г.М. Існування і єдиність слабкого розв'язку системи рівнянь параболічного типу з сингулярними правими частинами
анотація    pdf

Protasova K.D., Provotar Т.М. Rainbow graphs and semigroups
анотація    pdf

Механіка

Каминский А.А., Кипнис Л.А., Хазин Г.А. О страгивании межфазных трещин в угловой точке границы раздела сред при полном гладком контакте берегов
анотація    pdf

Котельнікова А.С., Нікішов В.І., Срібнюк С.М. Взаємодія поверхневих поодиноких хвиль з підводними перешкодами
анотація    pdf

Мартынюк А.А., Иванов И.Л. О связной устойчивости импульсных крупномасштабных систем с запаздыванием
анотація    pdf

Фізика

Булавін Л.А., Гаврюшенко Д.А., Сисоєв В.М., Черевко К.В. Виробництво ентропії в обмежених системах у процесі полегшеної дифузії. Загальний вираз для потоків
анотація    pdf

Лаврентьев А.А., Шкумат П.Н., Копылова Е.И., Габрельян Б.В., Никифоров И.Я., Бондаренко Т.Н., Хижун О.Ю. Рентгеновские спектры и особенности электронно-энергетической структуры оксидов ZrTiO4 и HfTiO4
анотація    pdf

Матеріалознавство

Закарян Д.А. Исследование фазового равновесия в системе жидкость — твердое тело для металлокерамических квазибинарных эвтектических композитов из первых принципов
анотація    pdf

Науки про Землю

Климчук А.Б., Тимохина Е.И., Амеличев Г.Н., Дублянский Ю.В., Штаубвассер М. Возраст рельефа Внутренней гряды Горного Крыма по U/Th датировкам кальцитовых отложений карстовых полостей
анотація    pdf

Лукин А.Е., Довжок Е.М., Книшман А.Ш., Гончаренко В.И., Дзюбенко А.И. Гелиевая аномалия в нефтегазоносных визейских карбонатных коллекторах Днепровско-Донецкой впадины
анотація    pdf

Усенко О.В. Условия формирования Корсунь-Новомиргородского плутона и массивов щелочных пород Восточного Приазовья
анотація    pdf

Шульга Т.Я. Динамические процессы, возникающие в Азовском море под действием прогностического ветра при наличии стационарных течений
анотація    pdf

Шумлянський Л.В. U-Pb ізотопний вік та ізотопний склад гафнію цирконів горбашівської світи волинської серії венду Волині
анотація    pdf

Хімія

Головатюк В.М., Безуглий Ю.В., Кашковський В.І. Синтез нових похідних 1-(1,1-діоксидотетрагідро-3-тієніл)-3,5-диметилпіразолу шляхом реакцій крос-метатезису
анотація    pdf

Калиниченко К.В., Никовская Г.Н., Ульберг З.Р. Состояние тяжелых металлов в иловых коллоидных системах
анотація    pdf

Лагута И.В., Ставинская О.Н., Фесенко Т.В., Пивоваренко В.Г. Антирадикальные и комплексообразующие свойства синтетических производных флавонола
анотація    pdf

Хоменко Д.М., Дорощук Р.О., Распертова І.В., Лампека Р.Д. Синтез та дослідження нових координаційних сполук ураніл-іона на основі 3-(2'-гідроксифеніл)-5-(2''-піридил)-1,2,4-триазолу
анотація    pdf

Біологія

Демчук Т.Л., Григорюк І.П., Ліханов А.Ф., Мельничук М.Д., Клюваденко А.А. Система конституціональної стійкості рослин роду Aesculus L. до каштанової мінуючої молі (Cameraria оhridella Deschka et Dimіc)
анотація    pdf

Кулєш Д.В., Зленко А.Б., Демченко І.Б., Галатенко Н.А. Аналіз кваліфікаційних випробувань гідрофільного гелю Aquafilling
анотація    pdf

Максименко Л.А., Товкач Ф.И. Серологическое родство белков бактериоцинов Erwinia carotovora, выделенных из различных экологических ниш, со структурными белками бактериофага ZF-40
анотація    pdf

Сківка Л.М., Позур В.В., Рудик М.П., Федорчук О.Г., Гром М.Ю. Модуляторний і комодуляторний вплив препарату NSC-631570 на функціональну активність перитонеальних макрофагів мишей in vitro
анотація    pdf

Біохімія

Урвант Л.П., Макогоненко Є.М., Березницький Г.К., Луговська Н.Е., Луговськой Е.В., Колеснікова І.М., Пидюра М.О., Позняк Т.А., Сторожилова Н.С., Комісаренко С.В. Відщеплення фібринопептиду А викликає структурні перебудови в 118-134 ділянці Вβ-ланцюга молекули фібрин(оген)у
анотація    pdf

Пушкарьов В.В., Ковзун О.І., Пушкарьов В.М., Стаценко О.А., Тронько М.Д. Дія паклітакселу на стійку до препарату лінію клітин анапластичного раку щитоподібної залози КТС-3
анотація    pdf

Біофізика

Богуцька К.І., Прилуцький Ю.І., Скляров Ю.П. АТФазна активність міозину як характеристика функціонального стану серцевого м'яза в умовах норми та патології
анотація    pdf

Медицина

Діденко Г.В., Кузьменко О.П., Шпак Є.Г., Тавровська І.А., Надірашвілі М.А., Блюм І.О., Потебня Г.П. Оптимізація методів виділення, електрофоретична характеристика та протипухлинна ефективність цитотоксичних метаболітів із фільтрату культуральної рідини Bacillus subtilis В-7025
анотація    pdf

Любарець Т.Ф., Пілінська М.А., Мінченко Ж.М., Мішаріна Ж.А. Особливості цитогенетичного ефекту у пацієнтів з мієлодиспластичним синдромом, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |