Доповіді НАН України. – 2012. – N 1.

pdf


Математика

Жучок А.В. Группа автоморфизмов полугруппы
анотація    pdf

Качурівська Г.М., Сторож О.Г. Умови додатної визначеності збурення абстрактного аналога оператора третьої крайової задачі та відповідні варіаційні задачі
анотація    pdf

Солодкий С.Г., Семенова Є.В. Про апостеріорний вибір параметра дискретизації при розв'язуванні рівняння Сімма повністю дискретним методом колокації
анотація    pdf

Шевченко А.И., Миненко А.С. Задача Стефана при наличии конвекции
анотація    pdf

Чайковський А.В. Задача Коші для лінійного диференціального рівняння з узагальненим G-секторіальним операторним коефіцієнтом
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Литвин О.М., Першина Ю.І. Наближення розривних функцій кусково-лінійними інтерполяційними розривними сплайнами на трикутній сітці вузлів
анотація    pdf

Михалевич В.М. К проблеме неопределенности при многократном выборе решений
анотація    pdf

Механіка

Андрейків О.Є., Хиль С.В., Матвіїв Ю.Я. Розрахункова модель для визначення періоду докритичного росту тріщин в пластинах при блочному навантаженні
анотація    pdf

Лила Д.М. Об устойчивости движения математического маятника, взаимодействующего со струной
анотація    pdf

Рущицький Я.Я., Хотенко О.О. Наближені розв'язки нелінійних хвильових рівнянь, що описують пружні поверхневі хвилі Релея
анотація    pdf

Фізика

Локтев В.М., Турковский В.М. К теории псевдощелевого состояния в низкоразмерных сверхпроводниках с анизотропным параметром порядка
анотація    pdf

Михайленко О.В., Іванов С.В., Прилуцький Ю.І. Структура і термічна стабільність інтеркальованих молекулярним азотом вуглецевих нанотрубок
анотація    pdf

Теплофізика

Слесаренко А.П., Кобринович Ю.О. Структурно-разностные модели, точно учитывающие осциллирующий во времени нестационарный теплообмен на поверхности конструктивных элементов
анотація    pdf

Енергетика

Пивняк Г.Г., Соболев В.В., Филиппов А.О. Электрохимическая активация наноструктурных компонентов каменного угля
анотація    pdf

Матеріалознавство

Большаков В.И., Дубров Ю.И. Определение характеристик качества стали на основании анализа информационной энтропии ее структуры
анотація    pdf

Науки про Землю

Багаев А.В., Демышев С.Г., Черкесов Л.В. Численное построение и анализ климатических полей Черного моря с использованием теории турбулентности Меллора–Ямады
анотація    pdf

Лукин А.Е., Мельничук В.Г. О природных сплавах в меденосных нижневендских базальтах Волыни
анотація    pdf

Миронцов Н.Л. Аппаратурно-методический комплекс для исследования коллекторов аномально низкого сопротивления
анотація    pdf

Полонский А.Б., Князьков А.С. Пространственно-временная структура регионального поля температуры для региона Украины и Черного моря в глобальных климатических моделях
анотація    pdf

Якимчук В.Г., Левчик Е.И., Суханов К.Ю., Порушкевич А.Ю., Федоровский А.Д. Определение информативных признаков в спектрах отражения и индуцированной лазером флуоресценции растительного покрова для аэрокосмического зондирования земной поверхности
анотація    pdf

Хімія

Гичан О.И. Влияние толщины диффузионного слоя на возникновение динамических неустойчивостей в модельном электрокаталитическом процессе
анотація    pdf

Їжак Р.В., Знов'як К.О., Овчинніков В.А., Слива Т.Ю., Амірханов В.М. Дослідження екстракції нітрату уранілу з нейтральних та азотнокислих розчинів карбациламідофосфатами
анотація    pdf

Тітов Ю.О., Білявина Н.М., Марків В.Я., Слободяник М.С., Полубінський В.В., Рожков М.В. Синтез і кристалічна структура La5Ti3ScO15
анотація    pdf

Шевченко В.В., Близнюк В.Н., Стрюцкий А.В., Шевчук А.В., Клименко Н.С. Cинтез полифункциональных сульфопроизводных полиэдральных олигомерных силсесквиоксанов — протонодонорных допантов для полимерных электролитов
анотація    pdf

Біологія

Патика М.В., Патика Т.І., Григорюк І.П., Круглов Ю.В. Молекулярно-генетичний аналіз поліморфізму метагеномних нуклеотидних послідовностей ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensis і прокаріотного комплексу грунтів
анотація    pdf

Солоненко А.М. Фізико-хімічні особливості пелоїдів амфібіальних ділянок Арабатської стрілки та Бердянської коси
анотація    pdf

Сорокіна Л.В., Бойчук І.В., Мельников О.Р., Соляник Г.І. Особливості антиоксидантної системи плазми крові мишей з високоангіогенним варіантом карциноми легені Льюїс
анотація    pdf

Біохімія

Бурлака А.П., Кучменко О.Б., Ганусевич І.І., Лукін С.М., Сидорик Є.П., Петухов Д.М., Делеменчук Н.В., Донченко Г.В. Протекторний вплив активації біосинтезу убіхінону на функціонування ланцюга транспорту електронів мітохондрій клітин органів щурів при введенні доксорубіцину
анотація    pdf

Екологія

Балакіна М.М. Знезалізнення стічних вод на керамічних мембранах
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |