Доповіді НАН України. – 2011. – N 12.

pdf


Математика

Волчков В.В., Волчков Вит.В. Обращение локального преобразования Помпейю на двухточечно-однородных пространствах
анотація    pdf

Дашкова О.Ю. Об одном классе модулей над групповыми кольцами локально разрешимых групп с условием min−nnd
анотація    pdf

Ломако Т.В. Теоремы сходимости и компактности для уравнений Бельтрами с ограничениями теоретико-множественного типа
анотація    pdf

Тамразов П.М. Полиномиальная проблема Смейла
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Сергиенко И.В., Дейнека В.С. Решение некоторых обратных задач теплопроводности для составной пластины с использованием псевдообратных матриц
анотація    pdf

Стоян Ю.Г., Чугай А.М. Построение свободной от радикалов Φ-функции для шара и неориентированного многогранника
анотація    pdf

Механіка

Быстров В.М., Зеленский В.С., Ясинский В.В. О влиянии геометрических характеристик покрытия на затухание краевого эффекта при одноосном продольном сжатии слоистого композитного материала
анотація    pdf

Семенюк Н.П., Жукова Н.Б., Иванова Н.И. О расчете закритического поведения цилиндрических гофрированных оболочек при внешнем давлении
анотація    pdf

Хорошун А.С. Об одном условии практической устойчивости движения
анотація    pdf

Фізика

Токарєв С.В., Ільчук Г.А., Кусьнеж В.В., Шевчук О.М., Долинська Л.В., Токарев В.С. Вплив полімерної матриці на властивості напівпровідникових кластерів CdS
анотація    pdf

Теплофізика

Шаповал А.А. Інтенсивність теплообміну при кипінні води на пористих поверхнях з волокнистою структурою
анотація    pdf

Матеріалознавство

Глинчук М.Д., Скороход В.В., Елисеев Е.А., Хист В.В., Зауличный В.Я. Влияние поверхности на тензор модулей упругости
анотація    pdf

Єршова О.Г. Дослідження впливу легування бором на десорбцію водню з механічних сплавів системи Mg–Fe–B–H
анотація    pdf

Науки про Землю

Белевцев Р.Я. Происхождение и эволюция внешних геосфер: газоводной атмосферы, кислого океана, свободного атмосферного кислорода и возникновение жизни
анотація    pdf

Даниленко В.А., Скуратівський С.І. Інваріантні розв'язки нелокальної моделі самогравітуючого геосередовища
анотація    pdf

Коваленко В.А. Остракоды плиоценовых отложений Керченского полуострова
анотація    pdf

Хімія

Бондарь Ю.В., Плющай И.В. Радиационно-химический синтез аминосодержащего адсорбента на основе нетканых полипропиленовых волокон
анотація    pdf

Бортишевський В.А., Каменських Д.С., Мельникова С.Л., Кухар В.П. Інжектована протонна провідність спряжених полімерів при високих температурах
анотація    pdf

Головатюк В.М., Безуглий Ю.В., Кашковський В.І. Синтез нових сульфоніламідних похідних п'ятичленних циклічних сульфонів шляхом метатезису із закриттям циклу
анотація    pdf

Олексенко Л.П., Заславський О.М., Слободяник М.С. Використання твердофазних полізарядних наносистем на основі мангану в реакціях каталітичного окиснення
анотація    pdf

Біологія

Галатенко Н.А., Кулєш Д.В., Пінчук В.Д., Наражайко Л.Ф., Карпік Е.Н. Аналіз біосумісності силіконових ендопротезів методом культури тканин та за допомогою імплантаційного тесту
анотація    pdf

Гришко В.М., Чипиляк Т.Ф. Аутекологія видів і сортів Hemerocallis L. (розвиток генеративної сфери) в умовах техногенного забруднення
анотація    pdf

Біохімія

Копіч В.М., Харченко О.В. Вивчення впливу сольового стресу та абсцизової кислоти на активність ліпоксигеназ кукурудзи
анотація    pdf

Біофізика

Гродзинский Д.М., Евстюхина Т.А., Кольтовер В.К., Королев В.Г., Кутлахмедов Ю.А. Влияние магнитного изотопа магния-25 на пострадиационное восстановление клеток Saccharomyces cerevisiae
анотація    pdf

Чехун В.Ф., Якименко І.Л., Цибулін О.С., Сидорик Є.П. Ризики тривалої дії мікрохвильового випромінювання засобів стільникового зв'язку на організм людини
анотація    pdf

Екологія

Каглян О.Є., Гудков Д.І., Кленус В.Г., Кузьменко М.І., Широка З.О., Ткаченко В.О., Мельник М.К., Поморцева Н.А., Юрчук Л.П., Назаров О.Б. Сучасне радіонуклідне забруднення прісноводних риб України
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |