Доповіді НАН України. – 2011. – N 11.

pdf


Математика

Вавричук В.Г., Хапко Р.С. Про чисельне розв'язування задачі Коші для рівняння теплопровідності в частково необмежених областях на основі інтегральних рівнянь
анотація    pdf

Качанова И.А. Большие уклонения для обратных стохастических уравнений с квадратичным ростом
анотація    pdf

Кміть І.Я., Рекке Л. Фредгольмовість періодичних задач для систем рівнянь біжучих хвиль
анотація    pdf

Ковтонюк Д.А., Петков И.В., Рязанов В.И. О граничном поведении регулярных решений уравнений Бельтрами
анотація    pdf

Лінчук Ю.С. Комутанти операторів композиції, породжених параболічними автоморфізмами одиничного круга
анотація    pdf

Михайлец В.А., Молибога В.Н. О спектре сингулярных возмущений полупериодических операторов
анотація    pdf

Шкляр Т.Б. Про структуру глобальних атракторів неавтономних систем без єдиності
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Михалевич В.М. К критерию при многократном выборе решения
анотація    pdf

Чикрий А.А., Раппопорт И.С. К теореме об обратном образе для $\mathfrak{L} \otimes \mathfrak{B}$-измеримых многозначных отображений
анотація    pdf

Чуб И.А., Новожилова М.В. Конечный метод поиска глобального минимума задачи размещения прямоугольных объектов
анотація    pdf

Механіка

Глухов Ю.П. Многослойная предварительно напряженная плита на жестком основании при воздействии подвижной нагрузки. Плоская задача
анотація    pdf

Камінський А.О., Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Дослідження переміщення берегів двох колінеарних тріщин рівної довжини
анотація    pdf

Лоза И.А. Неосесимметричные колебания полого неоднородного шара с пьезокерамическими слоями
анотація    pdf

Фізика

Ремета Е.Ю., Келемен В.И. Релятивистское приближение для определения положений минимумов дифференциальных сечений и точек полной спиновой поляризации процесса упругого рассеяния электронов на тяжелых атомах
анотація    pdf

Матеріалознавство

Богданов С.Е., Мазанко В.Ф., Храновская Е.Н., Богданов Е.И. Влияние низкоэнергетической ультразвуковой обработки в постоянном магнитном поле на структуру стали 20
анотація    pdf

Науки про Землю

Даниленко В.А., Микуляк С.В. Розподіл сил у структурованому середовищі в полі сили тяжіння
анотація    pdf

Даргейко Л.Ф., Федоровский А.Д., Лукин А.Е., Порушкевич А.Ю. Оценка нефтегазоперспективности участков территории методом пространственной интерполяции Колмогорова
анотація    pdf

Радковець Н.Я. Геолого-палеоокеанографічні аспекти генезису верхньовендських ''чорносланцевих'' фосфоритоносних відкладів Волино-Подільського сегмента континентальної окраїни Палеотетісу
анотація    pdf

Семененко В.П., Гіріч А.Л. Мінералогічні особливості та генезис унікальної макрохондри метеорита Кримка (LL3.1)
анотація    pdf

Шпортюк З.М., Сибірцева О.М., Дугін C.С. Вплив просочування природного газу на наземний хлорофільний індекс та позицію червоного краю спектрів відбиття пшениці над газовим родовищем
анотація    pdf

Хімія

Давиденко Н.А., Давиденко И.И., Кокозей В.Н., Студзинский С.Л., Маханькова В.Г., Тонкопиева Л.С., Чигорин Э.Н. Эффект отрицательной фотопроводимости в пленках полимерного диэлектрика, содержащих разнометаллический комплекс MnIII/Cd
анотація    pdf

Івасів В.В., Піх З.Г., Жизневський В.М., Небесний Р.В. Фізико-хімічні властивості поверхні B2O3–P2O5MeOx/SiO2 каталізаторів та їх вплив на параметри процесу альдольної конденсації пропіонової кислоти з формальдегідом
анотація    pdf

Ковальчук І.А., Голембіовський А.О., Корнілович Б.Ю. Сорбція іонів Cr(VI) і U(VI) палигорськітом, модифікованим катіонними поверхнево-активними речовинами
анотація    pdf

Біологія

Горда А.І., Грубінко В.В. Біосинтез ліпідів у Chlorellа vulgaris Beijer. за дії Mn2+, Zn2+, Cu2+ та Pb2+
анотація    pdf

Євтушенко М.Ю., Демченко В.О. Основні тенденції змін в іхтіоценозах водойм північно-західної частини Азовського моря
анотація    pdf

Біохімія

Жирнов В.В., Яковенко И.Н., Грубская Л.В. Влияние сверхмалых доз β-излучения (90Sr) на осмотическую резистентность эритроцитов человека на фоне модификации активности ионных потоков
анотація    pdf

Медицина

Бальон Я.Г., Резніков О.Г., Тронько М.Д., Пастер І.П., Сімуров О.В. Інгібіція адренокортикальної функції розчином o,n'-ДДД (хлодитану) в дослідах in vitro та in vivo
анотація    pdf

Лановенко І.І., Гащук Г.П. Реактивність кисневотранспортної системи та генез гіпоксії при гіпоплазії кровотворення
анотація    pdf

Сергеева И.Е. К вопросу о механизмах нарушений иммунного ответа и обмена липидов в патогенезе генерализованного пародонтита обострившегося течения
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |