Доповіді НАН України. – 2011. – N 10.

pdf


Математика

Гірник М.О. Цілі функції із заданим зростанням їх характеристик
анотація    pdf

Лукьянова Т.А. Об экспоненциальной устойчивости нейронной сети Хопфилда на временной шкале
анотація    pdf

Мартинюк О.В. Багатоточкова задача для одного класу диференціально-операторних рівнянь
анотація    pdf

Петров Е.В. Гармоничность грассманова отображения подмногообразий в группе Гейзенберга
анотація    pdf

Юрачківський А.П. Узагальнення теореми Арцела–Асколі
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Бомба А.Я., Теребус А.В. Моделювання квазіідеальних полів для тонких просторово викривлених анізотропних пластів
анотація    pdf

Кривонос Ю.Г., Крак Ю.В., Стеля І.О. Пряма і обернена задачі моделювання мовного апарату людини
анотація    pdf

Кузнєцов І.М. Асимптотичний аналіз внеску немонотонних траєкторій у відмову системи обслуговування
анотація    pdf

Механіка

Галазюк В.А., Кіт Г.С. Осесиметричний напружено-деформований стан у тілі з плоскою пеленою теплових джерел або диполів
анотація    pdf

Григоренко Я.М., Беспалова О.І., Урусова Г.П. Динамічна стійкість оболонок обертання з гофрованою формою твірної
анотація    pdf

Кубенко В.Д. Нестационарная нагрузка на поверхности упругой полуплоскости
анотація    pdf

Фізика

Корниенко Ю.В., Скуратовский С.И. Накопление фаз фурье-компонент при наблюдении объекта с помощью телескопа с составной апертурой
анотація    pdf

Матеріалознавство

Красовський М.О., Лавренко В.О. Електрохімічна корозія α-Al матриці та фази Mg2Si нових деформівних алюмінієвих сплавів системи Al–Zn–Mg–Cu в 0,1 М розчині NaCl
анотація    pdf

Науки про Землю

Бицань Є.М. Поширення плоских теплових і термопружних сейсмічних хвиль у в'язці реологічних тіл Фойгта
анотація    pdf

Еремеев В.Н., Букатов А.Е., Бабий М.В., Букатов А.А. Проявление фазы Эль-Ниньо — Южное колебание в географическом положении внутритропической зоны конвергенции
анотація    pdf

Лукінов В.В., Пимоненко Л.І., Бурчак О.В., Суворов Д.А. Природна енергетична складова в метаноутворенні та розв'язанні газодинамічних явищ
анотація    pdf

Совга О.Є., Мезенцева І.В., Любарцева С.П. Оцінка асиміляційної місткості екосистеми Дніпровського лиману щодо нафтопродуктів як метод нормування їх скиду в акваторію лиману
анотація    pdf

Хімія

Желтоножская Т.Б., Шембель Е.М., Куницкая Л.Р., Беркова С.А., Максюта И.М., Гомза Ю.П. Наноструктурированные триблок-сополимеры, образующие интрамолекулярные поликомплексы, как ионпроводящие матрицы для солнечных элементов и литиевых батарей
анотація    pdf

Насєдкін Д.Б., Бабіч І.В., Плюто Ю.В. Вивчення графенових наноблоків у терморозширеному графіті
анотація    pdf

Стецишин Ю.Б., Жолобко О.Ю., Коструба А.М., Земла Ю.В., Форнал K.С., Дончак В.А., Гаргай Х.І., Будковські A.В., Воронов С.А. Структура та властивості олігоестерного термочутливого наношару, прищепленого до поверхні скла
анотація    pdf

Біологія

Новицкая В.Н., Солдатов А.А., Парфенова И.А. Функциональная морфология, сопряжение мембранных и метаболических функций у ядерных эритроцитов Scorpaena porcus P. в условиях экспериментальной гипоксии
анотація    pdf

Харчук І.В., Островська Г.В., Пристопюк В.С., Рибальченко В.К. Морфофункціональний стан підшлункової залози за умов канцерогенезу товстого кишечнику та введення потенційного протипухлинного препарату похідного малеіміду
анотація    pdf

Шерепітко Д.В., Шерепітко В.В., Бойко А.Л. Оцінка локусу Rsv1 як детермінанти стійкості до місцевих штамів вірусу мозаїки сої
анотація    pdf

Біохімія

Корчинська Л.В., Ноздренко Д.М., Мірошниченко М.С. Порівняння впливу піриміфосметилу та діазинону на скоротливу активність скелетних м'язів
анотація    pdf

Медицина

Орел В.Е., Ніколов М.О., Дзятковська І.І., Ярошенко О.Ю., Макаренко А.В., Камінська А.Л., Ткаченко М.М., Щепотін І.Б. Локалізація і візуалізація нанокомпозита на основі 99mTc-пірфотех з наночастинками Fe3O4 та KCl при радіочастотній гіпертермії карциносаркоми Уокер-256 за даними сцинтиграфічних зображень
анотація    pdf

Пілінська М.А., Дибський С.С., Дибська О.Б., Швайко Л.І. Використання модифікованого тесту ''G2 bleomycin sensitivity assay'' для виявлення прихованої хромосомної нестабільності у хворих на рак легенів
анотація    pdf

Шеметун О.В. Індукція ефекту свідка в соматичних клітинах людини при дії рентгенівського опромінення in vitro в малих та високих дозах
анотація    pdf

Екологія

Балакіна М.М. Регенерація поліамідних мембран у процесі очищення дренажних вод полігона твердих побутових відходів
анотація    pdf

Ковальчук І.А., Хлопась О.О., Корнілович Б.Ю., Гвоздяк П.І., Маковецький О.Л. Очищення урановмісних підземних вод мікробіологічним методом
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |