Доповіді НАН України. – 2011. – N 7.

pdf


Математика

Болотов Д.В. О макроскопической размерности неспиновых многообразий
анотація    pdf

Борисенко А.А., Голицына М.А. О кривизне семейства кривых на плоскости
анотація    pdf

Коломойцев Ю.С. О приближении функций обобщенными средними Бохнера–Рисса в пространствах Харди Hp, 0<p≤1
анотація    pdf

Муратов М.А., Пашкова Ю.С., Рубштейн Б.А. Порядковая сходимость в эргодических теоремах в перестановочно инвариантных пространствах
анотація    pdf

Ральченко К.В. Наближення мультифрактальних процесів і полів абсолютно неперервними процесами
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Грищенко О.Ю., Марцафей А.С., Федорова В.С. Розпаралелювання різницевих схем на основі ДС-алгоритму
анотація    pdf

Литвин О.М., Лобанова Л.С. Про один метод побудови точних розв'язків крайової задачі для диференціального рівняння еліптичного типу в областях складної форми
анотація    pdf

Малик І.В. Асимптотика детермінованих диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу
анотація    pdf

Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Дмитрук В.А. Математичне моделювання стаціонарних процесів конвективно-дифузійного масопереносу у бінарних періодичних структурах
анотація    pdf

Механіка

Глухов Ю.П. Многослойная предварительно напряженная полуплоскость при воздействии подвижной нагрузки
анотація    pdf

Поляков В.Л. Моделирование биофильтрования воды с ограниченным содержанием органического субстрата. Биореактор-фильтр
анотація    pdf

Шульга М.О. Про одну змішану систему рівнянь типу Тимошенка коливань пластин в полярних координатах
анотація    pdf

Фізика

Линчевский И.В., Петрищев О.Н. Влияние магнитоупругого взаимодействия на скорость акустических волн в кубических ферродиэлектриках
анотація    pdf

Теплофізика

Шевчук В.А. До побудови узагальнених граничних умов конвективного теплообміну тіл із середовищем через тонкі неплоскі покриття
анотація    pdf

Матеріалознавство

Габелков С.В. Кинетика кристаллизации наночастиц аморфного оксида циркония
анотація    pdf

Науки про Землю

Бахмутов В.Г., Мартазинова В.Ф., Иванова Е.К., Мельник Г.В. Изменения главного магнитного поля и климата в XX веке
анотація    pdf

Гладун В.В. Обгрунтування шляхів освоєння нафтогазового потенціалу України
анотація    pdf

Дубовенко Ю.І., Чорна О.А. До проблеми гравітаційного моніторингу геологічного середовища
анотація    pdf

Лукин А.Е., Юзленко А.Т. Открытие газоносных коллекторов гипогенно-метасоматической природы в кристаллических породах Украинского щита
анотація    pdf

Мостовой С.В., Мостовой В.С. Математическое моделирование оценки старения природных и техногенных объектов в системах мониторинга
анотація    pdf

Томас Ан., Томас Ад., Шульга В.Ф. К вопросу о положении границы между визейским и серпуховским ярусами нижнего карбона в угленосной формации Львовско-Люблинского бассейна (Украина, Польша)
анотація    pdf

Хімія

Апостолова Р.Д., Коломоец О.В., Шембель Е.М., Присяжный В.Д., Глоба Н.И., Диамант В.А. Электролитическиe сульфиды Fe, Co, Ni в макетном литиевом аккумуляторе c электролитами на основе алкилкарбонатных электролитов с солями LiBOB и LiClO4
анотація    pdf

Марічев К.О., Короткіх М.І., Кисельов А.В., Пехтерева Т.М., Бумагін М.О., Раєнко Г.Ф., Швайка О.П. Kарбеновий каталіз реакції трансестерифікації
анотація    pdf

Савельєв Ю.В., Янович І.В., Марковська Л.А., Ахранович О.Р., Савельєва О.А., Робота Л.П. Створення нових лактозовмісних пінополіуретанів, здатних до деградації в навколишньому середовищі
анотація    pdf

Біологія

Берестяна А.М., Гродзинський Д.М., Кріпка Г.В. Вікові зміни метилування ДНК сім'ядольних листків Linum usitatissimum за умови УФ-В опромінення
анотація    pdf

Григорян Р.Д. Энергетическая концепция артериального давления
анотація    pdf

Кочевенко А.С., Ферні А.Р. Картування генів томата, задіяних у метаболізмі амінокислот з розгалуженим ланцюгом
анотація    pdf

Біохімія

Блюм Я.Б., Литвин Д.И., Красиленко Ю.А., Шеремет Я.А., Емец А.И. Нитротирозилирование как посттрансляционная модификация растительного α-тубулина
анотація    pdf

Шевчук М.В., Танчук В.Ю., Кононець Л.А., Кулік І.Б., Рибакова А.В., Романенко В.Д., Сорочинський А.Є., Вовк А.І., Кухар В.П. Бензо[d][1,3]діоксолвмісні похідні α-амінофосфонових кислот: синтез та інгібування протеїнтирозинфосфатаз
анотація    pdf

Біофізика

Войтешенко І.С., Жураківський Р.О., Булавін Л.А., Говорун Д.М. Конформаційний аналіз низькомолекулярної моделі цукрово-фосфатного кістяка натрієвої ДНК
анотація    pdf

Медицина

Ткачук З.Ю., Козлов О.В., Дубей І.Я., Кухаренко А.П. 2'-5'-Олігоаденілати та їх аналоги як модулятори активності протеїнкіназ
анотація    pdf

Екологія

Комісарова М.С., Ємельянов І.Г., Дикий Є.О. Популяційна структура та екологічна роль масових видів молюсків на шельфі острова Зміїний
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |