Доповіді НАН України. – 2011. – N 3.

pdf


Математика

Бахтин А.К. Обобщение некоторых результатов теории однолистных функций на многомерные комплексные пространства
анотація    pdf

Бичков О.С. Про стійкість нечітких динамічних систем
анотація    pdf

Денисенко В.С., Слынько В.И. Частичная устойчивость инвариантных множеств расширенных динамических систем в метрическом пространстве
анотація    pdf

Маринич О.В. Про асимптотичну поведінку моментів випадкових рекурсивних послідовностей
анотація    pdf

Пелюх Г.П., Вельгач А.В. Періодичні розв'язки систем нелінійних диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу і їх властивості
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Захаров А.В., Ильченко М.Е. Эффекты взаимодействия полосковых резонаторов и новые типы неминимально-фазовых фильтров с постоянным временем задержки
анотація    pdf

Сергієнко І.В., Литвин О.М., Гулік Л.І., Ткаченко О.В., Черняк О.О. Математична модель поверхні тіла у неявній формі на основі інтерфлетації функцій
анотація    pdf

Скобелев В.В. Анализ некоторых отображений множеств в дедекиндовы кольца
анотація    pdf

Механіка

Григоренко О.Я., Вовкодав О.В., Яремченко С.М. Чисельне розв'язання задач про напружено-деформований стан сферичних оболонок змінної товщини в уточненій постановці
анотація    pdf

Григоренко Я.М., Рожок Л.С. Рівновага еліптичних порожнистих тришаруватих циліндрів з трансверсально-ізотропним середнім шаром
анотація    pdf

Шульга М.О. Змішана система рівнянь коливань анізотропних тіл з однією площиною симетрії пружних властивостей (моноклінна система) і її властивості
анотація    pdf

Фізика

Дорошенко І.Ю. Спектроскопічні прояви процесу кластероутворення в метанолі в області валентних коливань O–H групи
анотація    pdf

Карбівський В.Л., Касіяненко В.Х., Курган Н.А., Вишняк В.В., Зуєва Н.О., Шпак А.П. Поведінка вірусу тютюнової мозаїки на поверхнях золота та оксиду силіцію
анотація    pdf

Теплофізика

Слесаренко А.П., Марченко А.А. Спектральные функции влияния граничных воздействий в моделировании и идентификации тепловых процессов в трехмерных системах
анотація    pdf

Матеріалознавство

Крикля А.А., Картузов В.В. Математическое моделирование структуры и свойств нанопористого углерода
анотація    pdf

Стратийчук Д.А. Пропитка аморфного бора расплавом кремния в условиях высоких давлений и температур
анотація    pdf

Науки про Землю

Ефимов В.В., Иванов В.А., Анисимов А.Е. Численное моделирование изменения климата Украины в XXI веке
анотація    pdf

Куліч В.В. Гістерезис залежностей напруження—деформація в середовищах Ляхова
анотація    pdf

Лукин А.Е. О природе и перспективах газоносности низкопроницаемых пород осадочной оболочки Земли
анотація    pdf

Любарцева С.П., Суетин В.С., Королев С.Н. Оценка изменений экологического состояния Азовского моря по данным наблюдений из космоса
анотація    pdf

Миронцов Н.Л. Способ устранения Гронинг-эффекта и эффекта экранирования при двойном боковом каротаже
анотація    pdf

Хімія

Беляков В.Н., Пономарева Л.Н., Дзязько Ю.С., Митченко Т.Е. Катионообменная способность наноматериалов, включающих катионообменную смолу и гидрофосфат циркония
анотація    pdf

Будняк Т.М., Яновська Е.С., Тьортих В.А., Вознюк В.І. Адсорбційні властивості композита сокирницький кліноптилоліт-поліанілін щодо аніонів елементів V й VI груп періодичної системи Д.І. Менделєєва
анотація    pdf

Єресько О.Б., Толкунов В.С., Суйков С.Ю., Толкунов С.В. Новий метод синтезу триазоло[4,3-b][1,2]діазепінів похідних бензофурану
анотація    pdf

Біологія

Грубинко В.В., Костюк К.В. Образование двойных концентрических мембран в клетках пресноводных водорослей при действии токсикантов
анотація    pdf

Карпезо Н.О., Бєлінська І.В., Рибальченко Т.В., Кокозей В.М., Рибальченко В.К., Врещ О.В. Вплив різнометалічного комплексу [Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] (dmen=N,N-диметилетилендіамін) на морфофункціональний стан печінки
анотація    pdf

Попова А.Ф. Программируемая смерть клеток эндосперма околозародышевой зоны в процессе формирования семян Sium latifolium L.
анотація    pdf

Біохімія

Пушкарьов В.В., Ковзун О.І., Попадюк І.Д., Пушкарьов В.М., Тронько М.Д. Роль сигнального каскаду Ras/PI3K/Akt у формуванні стійкості клітин анапластичного раку щитоподібної залози до паклітакселу
анотація    pdf

Біофізика

Жураківський Р.О., Говорун М.Д. Конформаційні властивості 1',2'-дидезоксирибози — модельного цукрового залишку дезоксирибонуклеозидів: порівняння результатів, отриманих методами MP2 та DFT
анотація    pdf

Медицина

Грищенко В.І., Гольцев А.М., Грищенко М.Г. Прогнозування ефективності екстракорпорального запліднення у жінок з безпліддям, обумовленим хронічними запальними захворюваннями органів малого тазу, на підставі вивчення імунного гомеостазу
анотація    pdf

Екологія

Аблаева Л.А., Борисовская Е.А. Перспективные направления использования природных глин для очистки урбанизированных территорий
анотація    pdf

Ганжа Х.Д., Гудков Д.І., Кленус В.Г., Широка З.О. Розподіл основних фізико-хімічних форм радіонуклідів чорнобильського походження у водних рослинах оз. Глибоке
анотація    pdf

Луцишин О.Г., Радченко В.Г., Палапа Н.В., Яворовський П.П., Весна В.Я., Скрипник Г.Л., Ковальова О.М. Фізико-хімічні властивості грунтів в умовах Київського мегаполісу
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |