Доповіді НАН України. – 2011. – N 2.

pdf


Математика

Бахтин А.К., Таргонский А.Л. Экстремальные задачи для лучевых систем с переменным количеством точек на лучах
анотація    pdf

Мартынюк А.А., Лукьянова Т.А. Об экспоненциальной устойчивости комплекснозначной нейронной сети на временной шкале
анотація    pdf

Шатырко А.В. Абсолютная интервальная устойчивость систем регулирования нейтрального типа
анотація    pdf

Чайковський А.В. Про лінійні неоднорідні диференціальні рівняння з G-секторіальним операторним коефіцієнтом
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Азаренков Н.А., Пигнастый О.М., Ходусов В.Д. К вопросу подобия технологических процессов производственно-технических систем
анотація    pdf

Панкратова Н.Д., Зражевський О.Г. Відновлення функціональної залежності часових рядів в умовах коротких вибірок
анотація    pdf

Механіка

Аврамов К.В., Стрельникова Е.А. Нелинейные нормальные формы автоколебаний механических систем с конечным числом степеней свободы
анотація    pdf

Лила Д.М. Эксцентричная форма потери устойчивости вращающегося упруго-пластического диска
анотація    pdf

Селезов И.Т. Моделирование совместной работы открытой цилиндрической оболочки и подкрепляющих элементов
анотація    pdf

Фізика

Бродин О.М. Особливості діелектричної сприйнятливості рідкого пропіленкарбонату: роль дипольних взаємодій та молекулярного впорядкування
анотація    pdf

Ганапольский Е.М., Тарасов Ю.В. Квантовый хаос в круговом баллистическом бильярде с шероховатой границей
анотація    pdf

Теплофізика

Долінський А.А., Шаркова Н.О., Авдєєва Л.Ю., Чуніхін О.Ю. Дослідження властивостей фосфоліпідних наноструктур, отриманих з використанням ефекту дискретно-імпульсного введення енергії
анотація    pdf

Матеріалознавство

Большаков В.И., Дубров Ю.И., Жевтило Е.Ю. Моделирование структуры металла как численно неприводимая задача
анотація    pdf

Коротеев А.В., Саенко С.Ю., Котенко В.А., Бега Н.Д., Удовенко Л.М. Технология получения, структурообразование и некоторые свойства композиционной керамики системы W2B5–TiB2–B4C
анотація    pdf

Кудін В.Г., Осіпов О.С., Білявина Н.М., Марків В.Я., Макара В.А., Ткач В.М. Синтез боридів N23−xMexB6 (Me — Ti, Zr, Hf) методом реакційного спікання в умовах високих тиску й температури
анотація    pdf

Спиридонова І.М., Сухова O.В., Карпенко Н.В. Фазові перетворення у сплавах трикутника Fe3P–Fe2P–Fe2B
анотація    pdf

Науки про Землю

Иванов В.А., Юровский Ю.Ю., Малиновский В.В. Исследование обратного радиолокационного рассеяния на обрушениях морских ветровых волн
анотація    pdf

Наумко І.М., Загнітко В.М., Белецька Ю.А. Ізотопний склад вуглецю й кисню кальциту прожилків та вміщаючих порід у межах Лопушнянського нафтового родовища (Українські Карпати)
анотація    pdf

Орлов О.О., Євдощук М.I., Омельченко В.Г., Трубенко О.М. Можливість утилізації промислових токсичних відходів у пластах з аномально низькими пластовими тисками в Україні
анотація    pdf

Шульга Т.Я. Течения и сгонно-нагонные процессы, вызываемые переменным по пространству и времени ветром в Азовском море
анотація    pdf

Якимчик А.І. Новий спосіб введення в комп'ютер картографічної інформації
анотація    pdf

Хімія

Потоцкая В.В., Гичан О.И., Омельчук А.А. Влияние кинетических параметров предшествующей химической реакции на возникновение неустойчивости в электрохимической системе с электрокаталитическим окислением
анотація    pdf

Шумский В.Ф., Косянчук Л.Ф., Тодосийчук Т.Т., Гетманчук И.П., Бабич О.В., Гомза Ю.П. Влияние нанонаполнителя на реокинетику формирующейся in situ смеси полиметилметакрилат — полиуретан
анотація    pdf

Біологія

Корховий В.І., Пірко Я.В., Царенко П.М., Блюм Я.Б. Генетична диференціація штамів Botryococcus braunii Kütz. — продуцентів ліпідів — за допомогою RAPD фінгерпринтингу
анотація    pdf

Лазаренко Л.М., Олевінська З.М., Шай Д.С., Жолобак Н.М., Кривохатська Л.Д., Шевчук В.О., Співак М.Я. Вплив клітин кордової крові на перебіг експериментального герпетичного менінгоенцефаліту
анотація    pdf

Спиридонов В.Г., Парій М.Ф., Вдовиченко Ж.В., Демчук Т.Л., Григорюк І.П. Застосування методу поліморфізму довжини ампліфікованих фрагментів для аналізу видів і гібридів роду гіркокаштан (Aesculus L.) з різною стійкістю до каштанової мінуючої молі (Cameraria ohridella Deschka et Dimic)
анотація    pdf

Біохімія

Пушкарьов В.М., Старенький Д.В., Пушкарьов В.В., Ковзун О.І., Тронько М.Д. Ефект паклітакселу на клітинний цикл та ініціація апоптозу в клітинах раку щитоподібної залози
анотація    pdf

Шестеренко Е.А., Романовская И.И., Андронати С.А., Вихер Б., Симонов Ю.А., Кравцов В.Х., Севастьянов О.В., Семенишина Е.А., Павловский В.И. Стереоселективный гидролиз 1-метил-5-фенил-3-ацетокси-7-бром-1,2-дигидро-3H-1,4-бенздиазепин-2-она с помощью свободной и иммобилизованной микросомальной фракции печени свиньи
анотація    pdf

Біофізика

Черняк М.П. Розвиток хронічної форми хвороби при малих додаткових дозах зараження
анотація    pdf

Екологія

Шульман Г.Е. Соотношение запаса и вылова черноморских хамсы и шпрота в первый период ''зеленой революции''
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |