Доповіді НАН України. – 2011. – N 1.

pdf


Математика

Буряченко К.О. Єдиність розв'язку задачі Діріхле для рівнянь довільного парного порядку у випадку кратних характеристик, які не мають кутів нахилу
анотація    pdf

Ильинский А.И. О безграничной делимости смеси по параметру рассеяния гауссовского распределения
анотація    pdf

Мельник С.А. Теорема сравнения решений квазилинейных СДУЧП параболического типа со слабыми источниками
анотація    pdf

Курдаченко Л.А., Пипка О.О., Субботін I.Я. Про характеризації пронормальних підгруп у деяких класах нескінченних груп
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Грицик В.В. Метод обробки складних зображень та їх розпізнавання
анотація    pdf

Захаров А.В., Ильченко М.Е. Прямая и обратная задачи в теории полосно-пропускающих фильтров с диссипативными потерями
анотація    pdf

Механіка

Каминский А.А., Кипнис Л.А. О страгивании трещины, расположенной на границе раздела упругих сред
анотація    pdf

Лила Д.М., Мартынюк А.А. О потере устойчивости вращающегося упруго-пластического кругового диска
анотація    pdf

Шульга М.О. Про резонансні коливання пластинчатих п'єзоелектричних вібраторів
анотація    pdf

Фізика

Пойда А.В. Структурные изменения в ходе сверхпластической деформации алюминиево-литиевых сплавов 1420 и 01420Т при высоких гомологических температурах
анотація    pdf

Томченко М.Д. К теории электрической активности He-II в опыте со вторым звуком
анотація    pdf

Матеріалознавство

Бобер М.В., Волкогон В.М., Аврамчук С.К., Палагута Н.Г., Скринька А.О. Особливості формування топографії і структури зносостійких покриттів мозаїчного типу дією імпульсного електричного розряду
анотація    pdf

Талаш В.М. Особливості формування захисних оксидних наноплівок на поверхні карбіду, нітриду, бориду та силіциду титану при електрохімічному окисненні
анотація    pdf

Цивилицин В.Ю., Мильман Ю.В., Гончарук В.А., Бондар И.Б. Магнитная пружина из двух постоянных магнитов
анотація    pdf

Науки про Землю

Великий Н.М. Силевит и активация воды
анотація    pdf

Иванова А.В. Катагенез пород фанерозоя Днестровско-Прутского междуречья как следствие особенностей его геологического развития
анотація    pdf

Кушнір С.В. Бароосмос у морських глинистих осадках і глинистих породах
анотація    pdf

Матлай Л.М. Стратиграфічне розчленування примежових розрізів юри й крейди Східного Криму за вапняковим нанопланктоном
анотація    pdf

Наумко І.М., Бондар Р.А., Сахно Б.Е. Про генезис високометаморфізованих вуглистих утворень північно-західної частини Мармароського масиву (за даними вивчення флюїдних включень у мінералах)
анотація    pdf

Хімія

Білявина Н.М., Марків В.Я., Тимошенко М.В., Тітов Ю.О., Слободяник М.С. Кристалічна структура фаз серій Y1+x(Cu,Ga)4−x та Y3+x(Cu,Ga)11−x
анотація    pdf

Дадашев А.Д., Тьортих В.А., Яновська Е.С., Рябченко К.В., Янова К.В., Кутяніна В.С. Адсорбція металовмісних аніонів V(V), Mo(VI), W(VI) та Cr(VI) силікагелем із хімічно закріпленим амідом малеїнової кислоти і полігексаметиленгуанідину
анотація    pdf

Толкунов А.С., Суйков С.Ю., Богза С.Л. Новий метод синтезу тетрагідробензофуро[2',3':4,5][1,2]діазепінохіназолінів, тетрагідробензотієно[2',3':4,5][1,2]діазепінохіназолінів, тетрагідроіндоло[2',3':4,5][1,2]діазепінохіназолінів
анотація    pdf

Біологія

Ємельянов В.І., Соломаха В.А., Григорук В.І., Рашидов Н.М., Гродзинський Д.М. Модельна система для вивчення механізмів світлопровідності вищих рослин
анотація    pdf

Череватов О.В., Волков Р.А. Молекулярна організація 5S рДНК Satyrus drias (Lepidoptera)
анотація    pdf

Якименко И.Л., Хеншель Д., Сидорик Е.П., Цыбулин А.С., Розумнюк В.Т. Влияние электромагнитного излучения мобильного телефона на сомитогенез птицы
анотація    pdf

Біохімія

Марченко М.М., Копильчук Г.П., Волощук О.М. Активність ферментів енергозабезпечення карциноми Герена, трансплантованої на фоні попереднього опромінення малими дозами
анотація    pdf

Біофізика

Черняк М.П. Розвиток хронічної форми хвороби при додатковому одноразовому зараженні біосистеми однотипним вірусом
анотація    pdf

Медицина

Сосницький В.М., Войтович І.Д., Бойчак М.П., Мясніков Г.В., Чайковський І.А., Сосницька Т.В. Магнітне картування серця — нова інформаційна технологія неінвазивної електрофізіології
анотація    pdf

Екологія

Булавін Л.А., Пророк В.В., Поперенко Л.В. Фактори, що визначають концентрацію 137Cs у рослині на забрудненому грунті в природних умовах
анотація    pdf

Пірнач Л.С., Тодосієнко С.В. Експериментальні дослідження процесів обміну радіонуклідів у системі грунт — вода в умовах тривалого затоплення річкової заплави
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |