Доповіді НАН України. – 2010. – N 6.

pdf


Математика

Боярский Б.В., Гутлянский В.Я., Рязанов В.И. О приведенном уравнении Бельтрами
анотація    pdf

Горькавый В.А., Невмержицкая Е.Н. О двумерных псевдосферических поверхностях в E4 с вырожденным преобразованием Бианки
анотація    pdf

Иванов А.Ю. О гипотезе Борсука для некоторых множеств с негладкой границей
анотація    pdf

Королюк В.С. Марковские случайные эволюции с независимыми приращениями в схеме асимптотически малой диффузии
анотація    pdf

Поліщук Д.О. ББГКІ ієрархія Фермі та Бозе багаточастинкових систем
анотація    pdf

Щедрик В.П. Про інваріантні множники блочно-трикутних матриць та їх діагональних блоків
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Малик І.В. Характеристичний показник розв'язку детермінованого диференціально-функціонального рівняння нейтрального типу в скалярному випадку
анотація    pdf

Семенова Н.В., Колєчкіна Л.М., Нагірна А.М. Багатокритеріальні задачі лексикографічної оптимізації на нечіткій множині альтернатив
анотація    pdf

Механіка

Лоза И.А. Решение задачи о неосесимметричных колебаниях полых пьезокерамических цилиндров конечной длины
анотація    pdf

Шульга М.О. Про товщинні пружноелектричні коливання п'єзокерамічних шарів з викривленими граничними поверхнями
анотація    pdf

Фізика

Булавін Л.А., Іваньков О.І., Куклін А.І., Ісламов А.Х. Комплексне дослідження міцелоутворення у водній системі з катіонним ПАР
анотація    pdf

Вишневський І.М., Конорева О.В., Кочкін В.І., Ластовецький В.Ф., Литовченко П.Г., Опилат В.Я., Тартачник В.П. Вплив нейтронного опромінення на вольтамперні характеристики фосфідо-галієвих світлодіодів
анотація    pdf

Теплофізика

Авраменко А.А., Дмитренко Н.П., Басок Б.И., Кузнецов А.В., Блинов Д.Г. Гидродинамическая неустойчивость течения в каналах ядерных реакторов с шаровой засыпкой
анотація    pdf

Енергетика

Божко А.Е. Об определении колебаний якоря электромагнитного виброударного возбудителя при входных периодических полусинусоидальных импульсах
анотація    pdf

Матеріалознавство

Большаков В.И., Дубров Ю.И., Касьян О.С. Микроструктура стали как определяющий параметр при прогнозе ее механических характеристик
анотація    pdf

Солонін Ю.М., Грайворонська К.О. Дослідження особливостей структури границь в плівках С60 методом електронної мікроскопії високої роздільної здатності (ЕМВРЗ)
анотація    pdf

Науки про Землю

Миронцов Н.Л. Новый принцип многозондового электрического каротажа
анотація    pdf

Полонский А.Б., Джиганшин Г.Ф. Структура и мезомасштабная изменчивость Основного Черноморского течения у побережья Крыма
анотація    pdf

Цифра І.М. Застосування теоретико-групового аналізу до рівнянь ядерної геофізики
анотація    pdf

Шульга В.Ф., Коновалова В.А., Николаева С.В. Выделение в карбоне Львовско-Волынского бассейна третьего посидониевого горизонта (Posidonia III) и его стратиграфическое значение
анотація    pdf

Хімія

Донцова Т.А., Астрелін І.М., Черненко В.Ю., Толстопалова Н.М. Теоретичний аналіз переробки фосфатовмісної сировини органохімічним вилуговуванням
анотація    pdf

Климов В.В., Селикова Н.И., Бронников А.Н., Штонда А.С. Исследование пьезокерамики на основе ЦТС с добавками MnO2, MgO, Bi2O3, PbF2, Fe2O3, SrO, WO3
анотація    pdf

Руденко Л.И., Гуменная О.А., Джужа О.В. Мембранные методы очистки воды, содержащей полимерные вещества и соединения урана, стронция и натрия
анотація    pdf

Яценко А.П., Корнілович Б.Ю., Маковецький О.Л., Завгородній В.А. Колоїдно-хімічні властивості дисперсій на основі шаруватих силікатів для отримання високопористих склокерамічних матеріалів
анотація    pdf

Біологія

Кириченко О.В., Волкогон М.В. Вплив аглютиніну зародків пшениці при передпосівній обробці насіння на рівень цитокінінів і ауксинів у листі рослин
анотація    pdf

Філіппов І.Б., Ткачук З.Ю., Дубей І.Я. Механізми регуляції судинного тонусу 2'-5'-олігоаденілатами
анотація    pdf

Янович Л.Н., Пампура М.М., Васильева Л.А., Межжерин С.В. Массовый гермафродитизм перловицевых (Моllusca, Bivalvia, Unionidae) Центрального Полесья
анотація    pdf

Біохімія

Севериновская О.В., Алексеев С.А., Гурская С.В., Лавриненко О.Ю., Зайцев В.Н. Масс-спектрометрическое определение компонентов желчи методом DIOS с использованием модифицированного пористого кремния
анотація    pdf

Яблонська С.В., Лозовий В.П., Філінська О.М., Рибальченко В.К. Вплив регуляторів росту рослин івіну й потейтину на активність мембранозв'язаних ферментів клітин печінки щурів
анотація    pdf

Біофізика

Броварець О.О., Говорун Д.М. Скількома символами записується генетична інформація в ДНК?
анотація    pdf

Екологія

Луцишин О.Г., Радченко В.Г., Палапа Н.В., Яворовський П.П. Макроморфологічні зміни реакції-відповіді рослинних організмів деревних вуличних насаджень Київського мегаполісу при стресовому рівні техногенного забруднення
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |