Доповіді НАН України. – 2010. – N 1.

pdf


Математика

Джалюк Н.С. Однозначність клітково-трикутних факторизацій матриць над кільцями головних ідеалів
анотація    pdf

Коновенко Н.Г., Лычагин В.В. Алгебры дифференциальных инвариантов в геометриях Лобачевского и де Ситтера
анотація    pdf

Курдаченко Л.А., Субботін І.Я., Чупордя В.А. Про групи, власні підгрупи яких або пронормальні, або субнормальні
анотація    pdf

Мартынюк А.А., Лукьянова Т.А. Об устойчивости нейронной сети на временной шкале
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Бомба А.Я., Гаврилюк В.І., Скопецький В.В. Нелінійні обернення крайових задач на квазіконформні відображення в анізотропних середовищах з вільними межами
анотація    pdf

Литвин О.М., Ткаченко О.В. Математичне моделювання процесів інтерполяційними сплайнами на нерегулярній сітці вузлів
анотація    pdf

Механіка

Декрет В.А. Про дослідження стійкості композитних матеріалів, армованих періодичними рядами нанотрубок
анотація    pdf

Камінський А.О., Селіванов М.Ф. Про вплив на концентрацію напружень біля еліптичного отвору в пластині з композитного матеріалу в'язкопружних властивостей компонентів композита
анотація    pdf

Карнаухова Т.В., Карнаухов В.Г. Активне демпфування вимушених згинальних резонансних коливань ізотропних в'язкопружних пластин з невідомими граничними умовами при дії на них невідомого механічного навантаження
анотація    pdf

Кушнір Р.М., Ясінський А.В. Оптимальне керування нагріванням прямокутної термочутливої області за обмежень на напруження у пластичній зоні
анотація    pdf

Панасюк О.M. Про поширення хвиль в шаруватих композитних стисливих матеріалах з початковими напруженнями при проковзуванні шарів
анотація    pdf

Фізика

Козирев Ю.М., Картель М.Т., Рубежанська М.Ю., Скляр В.К., Дмитрук Н.В., Тайхерт К., Хофер К. Дослідження систем нанокластерів Si та Ge на поверхні SiOx/Si, одержаних методом молекулярно-променевої епітаксії
анотація    pdf

Ремета Е.Ю., Келемен В.І. Асиметрія пружного розсіювання електронів атомами з напівзаповненими підоболонками
анотація    pdf

Скрипка С.Л. Планарные фотонные структуры сверхвысокочастотного диапазона
анотація    pdf

Енергетика

Божко А.Е., Белых В.И. О динамике линейного электромагнитного виброударного возбудителя
анотація    pdf

Матеріалознавство

Гайдар Г.П. Епітаксійне вирощування нанооб'єктів і умови прояву ефекту самоорганізації
анотація    pdf

Фирстов Г.С., Коваль Ю.Н., Тимошевский A.Н., Калькута С.А., Ван Хумбик Я. Электронная и кристаллическая структура интерметаллического соединения ZrCu
анотація    pdf

Науки про Землю

Даниленко В.А., Куліч В.В. Моделювання довгих акустичних хвиль у шаруватих періодичних баротропних релаксуючих середовищах
анотація    pdf

Дубовенко Ю.І. Розв'язність задачі Алексідзе
анотація    pdf

Савенок С.П., Зінченко О.В., Хлонь О.А. Про знахідку рідкісного фосфату — горсейкситу в палеопротерозойських пісковиках Волинського мегаблока Українського щита
анотація    pdf

Сокур Т.М. Літологічні рубежі та їх седиментаційний прояв на південно-західній окраїні Східноєвропейської платформи в пізньому протерозої
анотація    pdf

Фомин Ю.А., Демихов Ю.Н., Сущук Е.Г. Поведение урана в процессах эволюции альбититовых месторождений Кировоградского мегаблока
анотація    pdf

Хімія

Андрюшина О.С., Галатенко Н.А., Рожнова Р.А., Кисельова Т.О. Розробка шляхів хімічної модифікації поліуретанів фолієвою кислотою
анотація    pdf

Бровко О.О., Слінченко О.А., Горбач Л.А., Сергеєва Л.М., Сергеєва Т.А. Композиційні молекулярно-імпринтовані полімерні мембрани для селективної адсорбції біоорганічних молекул
анотація    pdf

Тітов Ю.О., Білявина Н.М., Марків В.Я., Слободяник М.С., Краєвська Я.А., Ящук В.П. Синтез і кристалічна структура BaLn2In2O7
анотація    pdf

Ткаленко Д.А., Вишневська Ю.П., Бик М.В. Урахування комплексоутворення при визначенні порядків реакції анодного розчинення заліза у сульфатних та хлоридних розчинах електролітів
анотація    pdf

Біологія

Жадько С.И. Стрессорное АФК-зависимое увеличение активности пероксиредоксина, тиоредоксина и тиоредоксинредуктазы в клетках культуры ткани Arabidopsis thaliana при действии полиэтиленгликоля и пероксида водорода
анотація    pdf

Товкач Ф.И., Романюк Л.В., Горб Т.Е. Использование макромолекулярных бактериоцинов для селекции популяционных диссоциантов Erwinia carotovora subsp. сarotovora
анотація    pdf

Юзвенко Л.В., Серденко О.Б., Діденко Л.Ф., Варбанець Л.Д., Шевчук В.К., Співак М.Я. Фізико-хімічні властивості вірусу опіку гречки
анотація    pdf

Біохімія

Гриценко П.Г., Луговськой Е.В., Кошель Т.А., Черенок С.О., Ющенко О.А., Чернишов В.І., Кальченко В.І., Комісаренко С.В. Вплив каліксарен-метиленбісфосфонових кислот на полімеризацію фібрину
анотація    pdf

Біофізика

Жураківський Р.О., Говорун Д.М. Конформаційні можливості 2'-дезоксипурину: квантово-механічне дослідження методом функціонала густини
анотація    pdf

Медицина

Григоренко Я.М., Григоренко А.Я., Тормахов Н.Н., Триль Ю.А., Флис П.С. О форме зубных дуг при ортогнатической окклюзии
анотація    pdf

Екологія

Иванович Г.В. Влияние антропогенных нагрузок на энергетические запасы мидий Mytilus galloprovincialis Lam.
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |