Доповіді НАН України. – 2009. – N 8.

pdf


Математика

Баранник А.Ф., Баранник Т.А., Юрик І.І. Узагальнена процедура відокремлення змінних
анотація    pdf

Зарайский Д.А. Об аппроксимации функций с нулевыми шаровыми средними линейными комбинациями собственных функций оператора Лапласа
анотація    pdf

Максименко С.І. Функції з однорідними особливостями на компактних поверхнях
анотація    pdf

Пелюх Г.П., Сівак О.А. Про періодичні розв'язки систем лінійних функціонально-різницевих рівнянь
анотація    pdf

Шегда Л.М. Вироджені нелінійні нетерові крайові задачі
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Кишакевич Б.Ю., Прикарпатський А.К., Твердохліб І.П. Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності
анотація    pdf

Мороз-Подворчан И.Г. Об одном подходе к верификации критериальных правил выбора проектных решений
анотація    pdf

Механіка

Денисенко В.С. О спектральных условиях устойчивости нечетких систем Такаги–Сугено
анотація    pdf

Дубас А.М. Біфуркації станів рівноваги узагальненої ціглерової моделі пружного стержня
анотація    pdf

Карнаухова Т.В. Влияние механических граничных условий на активное демпфирование вынужденных изгибных резонансных колебаний изотропных вязкоупругих прямоугольных пластин
анотація    pdf

Шульга М.О., Григор'єв С.А. Чисельний аналіз нестаціонарних пружноелектричних осесиметричних коливань п'єзокерамічної кулі з товщинною поляризацією
анотація    pdf

Фізика

Булавін Л.А., Маломуж М.П., Панкратов К.М. Вплив домішок електроліту на характер теплового руху молекул води
анотація    pdf

Жиганюк І.В. Особливості взаємодії іонів з молекулами води
анотація    pdf

Енергетика

Божко А.Е. О влиянии фазового сдвига между напряжением и током на тяговое усилие и колебания в электромагнитном вибровозбудителе
анотація    pdf

Матеріалознавство

Кудін В.Г., Осіпов О.С., Білявина Н.М., Марків В.Я., Макара В.А., Ткач В.М. Фазові рівноваги в багатій на нікель області концентрацій системи Ni–B–C при нормальному тиску (900 °С) та при 7,7 ГПа (1200 °С)
анотація    pdf

Науки про Землю

Даниленко В.А., Микуляк С.В. Комп'ютерне моделювання двовимірного процесу деформування структурованого геофізичного середовища з пружнопластичною взаємодією між елементами структури
анотація    pdf

Иванов В.А., Фомин В.В., Черкесов Л.В., Шульга Т.Я. Моделирование распространения примеси и сгонно-нагонных явлений, вызываемых переменным ветром в Азовском море
анотація    pdf

Логвинов И.М., Ладанивский Б.Т. Анализ передаточных функций магнитотеллурического поля на профиле PREPAN'95 (Украина—Польша—Словакия—Венгрия)
анотація    pdf

Лялько В.І., Мовчан Д.М. Визначення балансових складових CO2 у формуванні парникового ефекту в Україні за даними багатоспектральних космічних зйомок
анотація    pdf

Фомин Ю.А., Лазаренко Е.Е. Температурные условия формирования ураноносных альбититов Украинского щита
анотація    pdf

Хімія

Картель Н.Т., Грищенко В.И., Черных В.П., Иванов Л.В., Нардид О.A., Семенцов Ю.И., Приходько Г.П., Коваленко С.Н., Губин Ю.И., Репина С.В. Использование метода спиновых зондов для оценки цитотоксичности углеродных нанотрубок
анотація    pdf

Самарик В.Я., Тарнавчик І.Т., Воронов А.С., Варваренко С.М., Носова Н.Г., Когут А.М., Воронов С.А. Синтез пероксидного мономера, похідного акриламіду, та його кополімеру з октилметакрилатом для пероксидації полімерних поверхонь
анотація    pdf

Самченко Ю.М., Болдескул И.Е., Суходуб Л.Б., Данильченко С.Н., Береза Л.И., Ульберг З.Р., Суходуб Л.Ф. Синтез и спектральная идентификация гидроксилапатитсодержащих гидрогелевых нанокомпозитов для протезирования костной ткани
анотація    pdf

Токарєв В.С., Ільчук Г.А., Шевчук О.М., Українець В.О., Куснеж В.В., Токарєв С.В., Букартик Н.М., Гонтар О.Г., Куцай О.М., Литвин О.С., Мусій Р.Й. Синтез наночастинок CdxSy, вбудованих у тонкі полімерні покриття, прищеплені до твердої поверхні
анотація    pdf

Шевченко В.В., Ткаченко И.М., Шекера О.В. Синтез и свойства ароматического полиэфира, содержащего перфторированные моно- и бифениленовые фрагменты
анотація    pdf

Біологія

Пукіш Н.С., Щербінська А.М., Будзанівська І.Г., Поліщук В.П. Філогенетичний аналіз українських ізолятів ВІЛ-1
анотація    pdf

Холодкевич С.В., Кузнецова Т.В., Иванов А.В., Трусевич В.В., Куракин А.С. Ультрадианные ритмы кардиоактивности и движения створок черноморской мидии Mytilus galloprovincialis Lam.
анотація    pdf

Юшко Л.О., Сарнацька В.В., Сахно Л.О., Масленний В.М., Ніколаєв В.Г. Оцінка кінетичних параметрів і ізотерм адсорбції барвників ентеросорбентами різного походження
анотація    pdf

Біохімія

Полищук А.В., Подорванов В.В., Семенихин А.В., Золотарева Е.К. Светозависимое поглощение CO2 изолированными хлоропластами гороха
анотація    pdf

Філінська О.М., Яблонська С.В., Островська Г.В., Рибальченко Т.В., Рибальченко В.К. Вплив похідного малеіміду на стан антиоксидантної системи печінки щурів за умов оксидативного стресу
анотація    pdf

Медицина

Гулевский А.К., Грищенко В.И., Моисеева Н.Н., Горина О.Л. Влияние низкомолекулярной фракции (до 5 кДа) из кордовой крови на фагоцитарную активность лейкоцитов in vivo и in vitro
анотація    pdf

Лановенко И.И., Коцюруба А.В., Гащук А.П. Взаимодействие оксида азота и кислородтранспортной функции крови при гемической гипоксии гемолитического генеза
анотація    pdf

Лизогуб В.Г., Артемчук О.О., Брюзгіна Т.С., Волошина О.О. Структурні зміни тригліцеридів плазми крові у хворих на прогресуючу стенокардію та їх медикаментозна корекція
анотація    pdf

Екологія

Щербак В.І., Якушин В.М., Плігін Ю.В., Корнійчук Н.М. Особливості вертикального розподілу фіто-, зоо- та бактеріообростань рослинних та кам'яних субстратів р. Тетерів
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |