Доповіді НАН України. – 2009. – N 4.

pdf


Математика

Бабенко С.В., Двирный А.И. Линейные матричные неравенства и устойчивость систем дифференциальных уравнений с кусочно-постоянными коэффициентами
анотація    pdf

Гірник М.О. Субгармонічні функції покращеного регулярного зростання
анотація    pdf

Горюнов А.С., Михайлец В.А. О расширениях симметрических квазидифференциальных операторов четного порядка
анотація    pdf

Кузаконь В.М. Дифференциальные инварианты слоений
анотація    pdf

Лаюк В.В. Властивості розв'язків одного класу ультрапараболічних рівнянь
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Литвин О.М., Нефьодова І.В. Деякі аспекти чисельної реалізації методу скінченних елементів з оптимальним вибором параметрів, базисних функцій та координат вузлів елементів
анотація    pdf

Скопецький В.В., Малачівський П.С. Чебишовське наближення за неповною системою степеневих функцій
анотація    pdf

Механіка

Божко А.Е. Об эффектах введения электродиссипационных звеньев в структуру электромагнитного виброударного возбудителя
анотація    pdf

Поляков В.Л. Фильтрационные деформации несвязных несуффозионных грунтов при установившейся одномерной безнапорной фильтрации
анотація    pdf

Савченко Ю.Н., Семенов Ю.А. Влияние поверхностного натяжения на параметры кавитационного течения
анотація    pdf

Яремченко C.M. Напружено-деформований стан гофрованих циліндричних оболонок в уточненій постановці
анотація    pdf

Фізика

Боев А.Г. Газоразрядная теория смерча
анотація    pdf

Теплофізика

Басок Б.И., Авраменко А.А., Давыденко Б.В., Пироженко И.А. Центробежная неустойчивость потока в роторно-пульсационных аппаратах с учетом неизотермичности
анотація    pdf

Енергетика

Божко А.Е. К анализу энергии движения якоря электромагнитного вибровозбудителя
анотація    pdf

Матеріалознавство

Лакомський В.Й., Міщенко Д.Д., Галинич В.І. Питомий електричний опір електродного термоантрациту в компактному стані при температурах 1500–2540 °С
анотація    pdf

Савчук П.П. Пластмасографічний метод аналізу структур епоксидних композитів
анотація    pdf

Науки про Землю

Арясова О.В., Хазан Я.М. Диффузионная уравновешенность мантийных пород
анотація    pdf

Булах Е.Г. Об аппроксимационном подходе к описанию рельефа дневной поверхности в задачах геодезии и гравиметрии
анотація    pdf

Возняк Д.К., Остапенко С.С., Вишневський О.А., Бондаренко С.М. Про ефект проникнення мінералоутворювального флюїду в кристал за участю фази каталізатора
анотація    pdf

Костинский А.С. Очаг землетрясения как возбудимая среда: теоретические сейсмограммы простейшей оптимальной модели
анотація    pdf

Павлюк О.В., Кислюк В.В., Павлюк В.М. Самородна мідь Могильнянської ділянки (Середнє Побужжя)
анотація    pdf

Фомин Ю.А., Демихов Ю.Н., Лазаренко Е.Е. Особенности рудообразующего флюида Новоконстантиновского месторождения урана (Украинский щит)
анотація    pdf

Якимчик А.И. Об эффективном методе построения линейных аналитических аппроксимаций в гравиметрии (локальный вариант)
анотація    pdf

Хімія

Копілевич В.А., Жиляк І.Д., Войтенко Л.В., Слободяник М.С. Термічні перетворення гетерометального дифосфату аквоаміннікелю (ІІ) — міді (ІІ) — цинку
анотація    pdf

Мішуров Д.О., Авраменко В.Л. Вплив структури розчинника на надмолекулярну організацію полівінілового спирту у концентрованих розчинах
анотація    pdf

Савельєв Ю.В., Гончар О.М., Сєров В.Г., Литвяков В.І., Робота Л.П. Сумісне модифікування монтморилоніту з одночасно гідрофобізуючою та реакційноздатною сполуками для отримання нанокомпозитів на основі поліуретанів
анотація    pdf

Тітов Ю.О., Білявина Н.М., Марків В.Я., Слободяник М.С., Краєвська Я.А., Ящук В.П. Синтез та кристалічна структура SrEuScO4
анотація    pdf

Біологія

Гарманчук Л.В., Перепелиціна О.М., Гринюк І.І., Прилуцька С.В., Матишевська О.П., Сидоренко М.В. Вплив фулеренів C60 на адгезивні властивості клітин раку молочної залози MCF-7
анотація    pdf

Підгорський В.С., Вельчинська О.В., Коваленко Е.О., Шарикіна Н.І. Шляхи створення нових антиметаболітів піримідинового обміну — біспохідних 5(6)-заміщених урацилів та їх молекулярних комплексів з бактерійними лектинами
анотація    pdf

Романюк Л.В., Муквич Н.С., Товкач Ф.И. Генерализованная трансдукция хромосомных маркеров Erwinia carotovora фагом ZF40
анотація    pdf

Біохімія

Гончар О.О. Участь глутатіонової редокс-системи мітохондрій у формуванні компенсаторно-адаптивної відповіді на гіпоксію/реоксигенацію
анотація    pdf

Біофізика

Бориско П.О., Судаков О.О., Прилуцький Ю.І. Застосування методів молекулярного моделювання для пошуку штучних інгібіторів АТФазної активності міозину
анотація    pdf

Екологія

Бияк В.Я., Синюк Ю.В., Курант В.З., Грубінко В.В. Видові особливості фракційного складу білків сироватки крові прісноводних риб заходу Поділля
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |