Доповіді НАН України. – 2008. – N 9.

pdf


Математика

Боднарчук Ю.В., Морозов Д.І. Скінченностанова спряженість лінійних функцій на кільці цілих 2-адичних чисел
анотація    pdf

Брадул Н.В. Об устойчивости разностного аналога математической модели ''хищник-жертва'' при случайных возмущениях
анотація    pdf

Мельник Т.А., Чечкин Г.А. Асимптотический анализ краевых задач в густых каскадных соединениях
анотація    pdf

Михайлец В.А., Рева Н.В. Обобщения теоремы Кигурадзе о корректности линейных краевых задач
анотація    pdf

Радул Т.M. Опуклості, породжені монадами
анотація    pdf

Таргонский А.Л. Экстремальные задачи о частично неналегающих областях на римановой сфере
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Андон П.І., Балабанов О.С. До відкриття латентного бінарного фактора в статистичних даних категорного типу
анотація    pdf

Грицик В.В. Оцінка якості передавання і комп'ютерна обробка даних образів
анотація    pdf

Романова Т.Е., Кривуля А.В. Средства математического моделирования задач покрытия
анотація    pdf

Механіка

Богданов В.Л. О разрушении материала с периодической системой соосных круговых трещин при действии направленных вдоль них начальных напряжений
анотація    pdf

Божко А.Е., Корсун В.Е. О моделировании спектральных характеристик смешанного процесса вибраций
анотація    pdf

Бурак Я.Й., Мороз Г.І., Бойко З.В. Математична модель термомеханіки з урахуванням дисипативних процесів при формуванні приповерхневих явищ
анотація    pdf

Двірний О.І., Іванов І.Л. Достатні умови стійкості лінійних імпульсних систем змінної структури
анотація    pdf

Фізика

Барчук О.І., Голобородько А.О., Курашов В.Н. Поляризаційні властивості когерентного випромінювання при багаторазовому розсіюванні
анотація    pdf

Юрженко М.В., Мамуня Є.П., Буато Ж., Сетр Ж., Лебедєв Є.В. Аномальна поведінка кінетичних параметрів під час формування структури органо-неорганічних полімерних систем
анотація    pdf

Енергетика

Божко А.Е. О сингуларисном эффективном значении тока в электроцепи переменного тока с управляемыми диодами и индуктивной нагрузкой
анотація    pdf

Матеріалознавство

Величко И.Г., Данильченко В.Е., Недоля А.В., Титов И.Н. Влияние импульсного лазерного воздействия на перераспределение углерода в стали
анотація    pdf

Найдіч Ю.В., Сидоренко Т.В. Процеси змочування перовськітової BaTiO3-кераміки металічними розплавами
анотація    pdf

Науки про Землю

Вальтер А.А., Писанский А.И. О природе кальцийсодержащего уранинита
анотація    pdf

Наумко І.М., Сворень Й.М. Про шляхи втілення глибинного високотемпературного флюїду в земну кору
анотація    pdf

Фомин Ю.А., Демихов Ю.Н. Сульфидная система раннепротерозойских пород центральной части Украинского щита
анотація    pdf

Хімія

Мчедлов-Петросян Н.О., Филатов Д.Ю., Гога С.Т., Лебедь А.В. Кислотно-основное равновесие в смеси протофобного и протофильного полярных НДВС-растворителей: сольватация протона диметилсульфоксидом в ацетоне
анотація    pdf

Пенкова Л.В., Фрицький І.О., Павленко В.О., Хаукка М., Майєр Ф. Будова, спектральні та кріомагнетохімічні властивості біядерного комплексу міді (ІІ) з 4-метил-3,5-ди(1-оксиміноетил)піразолом
анотація    pdf

Тарнавчик І.Т., Самарик В.Я., Воронов А.С., Варваренко С.М., Носова Н.Г., Когут А.М., Воронов С.А. Формування пористих гідрогелів з регульованими фізико-механічними властивостями
анотація    pdf

Хоменко Д.М., Дорощук Р.О., Лампека Р.Д. Синтез координаційних сполук деяких d-металів та ураніл-іона з 5-(4-піридил)-1,2,4-триазол-α-ілоцтовою кислотою та її амідом
анотація    pdf

Чикетa О.О., Побігай Г.А., Коновалова В.В., Бурбан А.Ф. Іммобілізація бактерицидних речовин на поверхні целюлозних мембран, модифікованих полігліцидилметакрилатом
анотація    pdf

Біологія

Анистратенко О.Ю., Анистратенко В.В. Концепция периодических переключений типа раннего онтогенеза у Gastropoda (на примере миоценовых Lottiidae Паратетиса)
анотація    pdf

Пахомов О.Є., Кульбачко Ю.Л., Дідур О.О. Модель взаємодії штучних грунтових сумішей рекультивованих територій і грунтових сапрофагів (Diplopoda)
анотація    pdf

Потрохов А.С. Снижение антистрессовыми препаратами нервнопаралитического действия высокой концентрации аммония на рыб
анотація    pdf

Синельник Т.Б., Весельський С.П., Кокозей В.М., Маханькова В.Г., Рибальченко Т.В. Гальмівні ефекти гетерополіядерних комплексів Сu(ІІ)/Co(ІІІ) з діетаноламіном на секрецію жовчі у щурів
анотація    pdf

Біохімія

Кот Л.І., Богданова О.В., Рахметов А.Д., Остапченко Л.І. Функціонування ферментів антиоксидантного захисту в клітинах слизової оболонки шлунка за умов виразкової патології при введенні омепразолу
анотація    pdf

Біофізика

Лозовий В.П., Ляхов О.М., Яблонська С.В., Філінська О.М., Рибальченко Т.В. Мембранотропна активність регуляторів росту рослин івіну та потейтину
анотація    pdf

Бариляк А.Я. Нанолазерна дезінфекція системи кореневого каналу зуба
анотація    pdf

Екологія

Вінниченко О.М., Колесніченко О.В., Григорюк І.П., Барабанова І.В. Гетерогенність запасних білків насіння гіркокаштана звичайного (Аesculus hippocastanum L.) за дії полютантів металургійного виробництва
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |