Доповіді НАН України. – 2008. – N 8.

pdf


Математика

Горбачук М.Л., Горбачук В.І. Задача Коші для диференціальних рівнянь вищих порядків у банаховому просторі
анотація    pdf

Городній М.Ф., Ющенко Г.Ю. Про lp-розв'язки різницевого рівняння з операторними коефіцієнтами
анотація    pdf

Макаров В.Л. Функціонально-дискретний метод розв'язування задач на власні значення для нелінійних диференціальних рівнянь
анотація    pdf

Малик І.В., Ясинський В.К. Експоненціальна поведінка в середньому квадратичному розв'язку стохастичних диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу в критичному випадку
анотація    pdf

Михайлец В.А., Рева Н.В. Предельный переход в системах линейных дифференциальных уравнений
анотація    pdf

Халіна К.С. Проблеми керованості для рівняння неоднорідної струни, закріпленої на правому кінці
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Семенов В.В. Типовість розв'язності деяких задач оптимального керування
анотація    pdf

Синьков М.В., Каліновський Я.О., Боярінова Ю.Є., Федоренко О.В. Зображення нелінійностей в скінченновимірних гіперкомплексних числових системах
анотація    pdf

Механіка

Божко А.Е., Корсун В.Е. О числовых и спектральных характеристиках комбинации стохастического и полигармонического вибрационных процессов
анотація    pdf

Гавриленко Г.Д., Мацнер В.И. Влияние осесимметричных несовершенств на частоты колебаний нагруженных ребристых оболочек
анотація    pdf

Марченко Т.А. Прямий центральний співудар пружних циліндричних тіл: надзвуковий етап
анотація    pdf

Назаренко Л.B. Деформативные свойства и долговременная повреждаемость композитов с ортотропными включениями при дробно-степенной функции длительной микропрочности
анотація    pdf

Фізика

Булавін Л.А., Гаврюшенко Д.А., Сисоєв В.М., Якунов П.А. Розрахунок просторового розподілу компонентів бінарної суміші в плоскій порі з несиметричним пристінковим потенціалом
анотація    pdf

Димарчук В.О., Огенко В.М., Набока О.В., Дубровіна Л.В., Зауличний Я.В., Хижун О.Ю. Рентгеноспектральне дослідження електронної структури піровуглецю, одержаного карбонізацією толуілендиізоціанату в матриці високодисперсного діоксиду кремнію
анотація    pdf

Енергетика

Божко А.Е. Об особой формуле среднего значения тока в электроцепи с управляемыми диодами и индуктивной нагрузкой
анотація    pdf

Матеріалознавство

Мазанко В.Ф., Храновська К.М., Стаценко В.М. Вплив карбіду кремнію на мікроструктуру та фазовий склад залізної мішені
анотація    pdf

Науки про Землю

Лазаренко Е.Е., Блажко В.И., Фомин Ю.А. Термобарогеохимическая характеристика некоторых золотоносных участков центральной части Украинского щита
анотація    pdf

Мовчан Д.М. Можливості використання даних супутникових зйомок MODIS для оцінки продуктивності різних видів рослинності та потоків CO2 у системі рослинність — атмосфера (на прикладі території України)
анотація    pdf

Мостовой В.С., Мостовой С.В. Вариационный подход к решению обратной задачи при накоплении сейсмических сигналов в активном мониторинге
анотація    pdf

Наумко І.М., Бекеша С.М., Сворень Й.М. Флюїди глибинних горизонтів літосфери: зв'язок з родовищами нафти і газу в земній корі (за даними вивчення включень у мінералах глибинного походження)
анотація    pdf

Хімія

Вишневська Ю.П., Нижник Т.Ю., Ткаленко Д.А., Астрелін І.М. Вплив полігексаметиленгуанідину на електрохімічну та корозійну поведінку заліза в сірчанокислих електролітах
анотація    pdf

Глевацька К.В., Бакалінська О.М., Картель М.Т. Кількісна оцінка каталазної активності вуглецевих сорбентів медичного призначення
анотація    pdf

Куличенко С.А., Федорчук О.И., Дорощук В.А. Влияние природы, структуры и гидрофобности индуцирующих добавок на температуру помутнения водных растворов неионного ПАВ Triton X-100
анотація    pdf

Нікітін С.О., Лампека Р.Д., Шишкіна С.В., Шишкін О.В., Воловненко Т.А., Воловенко Ю.М. Синтез та особливості будови 2-аміно-3-бензтіазоліл-4(5Н)-кетопіролатів цинку
анотація    pdf

Травинская Т.В., Пападокостаки K., Савельев Ю.В., Канелопоулос Н. Полиуретан-альгинатные водные смеси и гидрогели на их основе
анотація    pdf

Біологія

Берегова Т.В., Григорова Н.В., Єщенко Ю.В., Бовт В.Д., Єщенко В.А. Функціональні взаємозв'язки інсулярного апарату з гіпокампом
анотація    pdf

Волошина Н.Ю., Топчій Н.М., Білявська Н.О., Дідух Я.П. Морфологічні ознаки та стан фотосинтетичного апарату листків Acer platanoides і A. tataricum з різних рівнів крони
анотація    pdf

Рыфф И.И., Павлова И.А., Нилов Н.Г. Образование ягоды винограда в безгормональной среде in vitro
анотація    pdf

Ткачук З.Ю. Вплив препаратів нуклеїнових кислот на агрегацію тромбоцитів людини in vitro
анотація    pdf

Біохімія

Донченко Г.В., Петрова Г.В. Роль α-токоферола и N-ацетил-L-цистеина в оксидативном стрессе, индуцированном менадионом
анотація    pdf

Яблонская С.В., Островская Г.В., Рыбальченко Т.В., Филинская Е.М., Рыбальченко В.К. Влияние гербицида 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, сукцината натрия и их совместного применения на Mg2+,Ca2+-АТФазную активность плазматической мембраны гепатоцитов
анотація    pdf

Біофізика

Суходуб Л.Ф., Гелінскі М., Калінкевич О.М., Рюль Р., Шпрінгер А., Ліншайд М., Помпе В. Роль неколагенових білків у in vitro мінералізації: дослідження зв'язування кальцію з остеокальцином методом наноспрей мас-спектрометрії
анотація    pdf

Медицина

Пілінська М.А., Дибський С.С., Дибська О.Б., Педан Л.Р. Прихована хромосомна нестабільність, виявлена при тестуючій мутагенній дії блеоміцину in vitro в лімфоцитах периферичної крові контрольних донорів
анотація    pdf

Інформація

Костюк П.Г., Шуба Я.М., Любанова О.П. Т-тип кальцієвих каналів: від відкриття до каналопатій, 25 років дослідження
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |