Доповіді НАН України. – 2008. – N 1.

pdf


Математика

Мартынюк А.А. Общая задача полидинамики на временной шкале
анотація    pdf

Пискун М.М. Про застосування деяких понять теорії кілець для вивчення впливу систем підгруп групи
анотація    pdf

Сейфуллин Т.Р. Точечный комплекс Кошуля системы полиномов
анотація    pdf

Степанець О.І., Сердюк А.С., Шидліч А.Л. Про деякі нові критерії нескінченної диференційовності періодичних функцій
анотація    pdf

Шевченко А.И., Миненко А.С. Об одной проблеме Стефана
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Божко А.Е. О запасе устойчивости по фазе в электродинамической виброиспытательной системе
анотація    pdf

Сергиенко И.В., Дейнека В.С. Идентификация параметров многокомпонентных стержневых систем
анотація    pdf

Механіка

Бабенко С.В. Об оценке решений линейных неавтономных систем дифференциальных уравнений на основе принципа сравнения
анотація    pdf

Дидык Р.П., Кузнецов Е.В. Анализ влияния динамики нагружения на деформационное поведение металлов и их сплавов в пластической области
анотація    pdf

Коханенко Н.В. Плоская задача о краевых эффектах в композите периодической структуры, армированном прямоугольными волокнами
анотація    pdf

Кубенко В.Д. Осесимметричная задача нестационарного вдавливания затупленного жесткого тела в поверхность упругого слоя
анотація    pdf

Фізика

Булавін Л.А., Гаврюшенко Д.А., Сисоєв В.М. Розрахунок просторового розподілу концентрації бінарної суміші в зовнішньому полі
анотація    pdf

Петров Д.В. Применение Sh-матриц в задачах рассеяния света
анотація    pdf

Теплофізика

Авраменко А.А., Басок Б.И., Кузнецов А.В., Тыринов А.И. Турбулентная биоконвекция
анотація    pdf

Енергетика

Божко А.Е. Принцип увеличения частоты генерируемого сигнала в мультивибраторе Ройера
анотація    pdf

Матеріалознавство

Большаков В.И., Загородний А.Б., Дубров Ю.И. Один из возможных путей решения многокритериальной задачи материаловедения на примере оптимизации технологии плазменно-дугового напыления
анотація    pdf

Савяк М.П., Уварова И.В., Тимофеева И.И., Литвиненко В.Ф., Солонин Ю.М. Взаимодействие механически активированного гидрида титана с азотом и кислородом
анотація    pdf

Науки про Землю

Ладанивский Б.Т., Логвинов И.М., Тарасов В.Н. Геоэлектрическая 2D модель вдоль профиля Сарата — Кельменцы
анотація    pdf

Мостовой В.С. Оптимальное обнаружение сигналов на фоне микросейсмического шума
анотація    pdf

Покалюк В.В., Яценко В.Г. К проблеме петрогенезиса карбонат-тальковой толщи Кривбасса
анотація    pdf

Шумлянский Л.В., Носова А.А. Возраст литосферного источника вендских траппов Волыни
анотація    pdf

Vakhnenko V.O., Vakhnenko O.O., TenCate J.A., Shankland T.J. Quasistatic loading of Berea sandstone
анотація    pdf

Хімія

Босак В.З., Вакулюк П.В., Бурбан А.Ф., Лаврик В.І., Вортман М.Я., Клименко Н.С., Шевченко В.В. Бактерицидні полісульфонові ультрафільтраційні мембрани, що сформовані в присутності гуанідиновмісних олігомерів
анотація    pdf

Козлов Г.В., Буря А.И., Липатов Ю.С. Механизм усиления полимерных нанокомпозитов, наполненных углеродными нанотрубками
анотація    pdf

Тітов Ю.О., Бєлявіна Н.М., Марків В.Я., Слободяник М.С., Чумак В.В., Ящук В.П. Особливості розподілу катіонів у п'ятишаровій перовскітоподібній структурі сполук та фаз типу AnBnO3n+2
анотація    pdf

Попов В.Ю., Хижан О.І., Хабаров К.М., Богза С.Л. Рециклізація 3-алкоксибензо[c]пірилію гідразином як засіб ''обертання'' реакційної здатності орто-ароїлфенілацетатів у синтезі 2,3-бензодіазепін-4(3Н,5Н)-онів
анотація    pdf

Біологія

Василюк В.М., Кірізій Д.А., Коць С.Я. Динаміка фотосинтетичної й азотфіксувальної активностей та продуктивність сої, інокульованої Tn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum
анотація    pdf

Дюбко Т.С. Анализ взаимодействия криопротекторов с сывороточным альбумином человека с помощью флуоресцентного зонда ФМЕ
анотація    pdf

Майданюк Д.М., Андрєєв І.О., Спірідонова К.В., Кунах В.А. Низька геномна мінливість в культурі in vitro лінії кукурудзи Black Mexican Sweet Corn C456
анотація    pdf

Нецветов М.В., Хиженков П.К., Энглези А.П. Влияние магнитных полей 1,5–50 Гц на концентрацию ионов кальция и магния в головном мозге мышей
анотація    pdf

Таширев А.Б., Романовская В.А., Сиома И.Б., Усенко В.П., Таширева А.А., Матвеева Н.А., Рокитко П.В., Копытов Ю.П., Серединин Е.С., Мизин Д.А., Подгорский В.С. Антарктические микроорганизмы, устойчивые к высоким концентрациям Hg2+, Cu2+, Cd2+ и СrО42–
анотація    pdf

Біохімія

Марченко М.М., Шелифіст А.Є., Чебан Л.М. Характеристика електрофоретичних спектрів естераз насіння Saussurea discolor (Willd.) DC. та S. porcii Degen.
анотація    pdf

Біофізика

Кочіна О.С., Жураківський Р.О., Говорун Д.М. Вплив таутомеризації нуклеотидних основ на конформаційні властивості нуклеозидів: квантово-механічне дослідження методом функціонала густини
анотація    pdf

Оглобля O.В., Ноздренко Д.М. Математична модель участі титіну у циклі процесів скорочення скелетних м'язів
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |