Доповіді НАН України. – 2007. – N 3.

pdf


Математика

Дегтярев С.П., Саникидзе Т.А., Тедеев А.Ф. О компактности носителя решения одной эволюционной системы, возникающей из модели Бина в теории сверхпроводимости
анотація    pdf

Конет І.М. Інтегральні зображення розв'язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених багатошарових циліндричних тіл
анотація    pdf

Лавренюк Я.В., Сущанский В.И. Нормальное строение группы локальных изометрий границы сферически однородного дерева
анотація    pdf

Степанець О.І., Шидліч А.Л. Екстремальні задачі для інтегралів від невід'ємних функцій
анотація    pdf

Чехов В.М., Пан А.В. Про граничні вирази лімітант Кояловича
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Божко А.Е. Минимизация мощности управления электромагнитных механизмов
анотація    pdf

Пынько А.П. Процедуры вывода в секвенциальных исчислениях для конечнозначных логик с определителем равенства
анотація    pdf

Семенов В.В., Кацев М.В. Лінійний варіаційний принцип в опуклій максимізації
анотація    pdf

Механіка

Бурак Я.Й., Кондрат В.Ф., Грицина О.Р. Математичне моделювання механотермодифузійних процесів у твердих розчинах при врахуванні локального зміщення маси
анотація    pdf

Гуляєв В.І., Луговий П.З., Горбунович І.В. Вільні коливання бурильних колон, що обертаються
анотація    pdf

Савченко Ю.Н., Семенов Ю.А. Гидродинамическое сопротивление поверхности со смешанными граничными условиями
анотація    pdf

Шевченко В.П., Гольцев А.С., Филимонова Т.О. Использование итерационной теории изгиба ортотропных пластин при сосредоточенных температурных воздействиях
анотація    pdf

Фізика

Булгаков А.А., Ольховский Е.А., Шрамкова О.В. Дисперсионные свойства геликонов в периодической полупроводниковой структуре
анотація    pdf

Енергетика

Божко А.Е. Распространение гипотезы о переходных процессах в электроцепях на полигармонические входные воздействия
анотація    pdf

Півняк Г.Г., Бешта О.С., Хілов В.С. Розвиток методу активної послідовної корекції з використанням нечіткого керування в системах регулювання електроприводами складних електромеханічних установок
анотація    pdf

Матеріалознавство

Ковзун И.Г., Косоруков П.А., Коваленко И.М., Проценко И.Т., Ульберг З.Р. Влияние термической обработки в окислительной атмосфере на состав дисперсных железосодержащих шламов
анотація    pdf

Лавренко В.А., Лось В.В., Малышевская А.И., Швец В.А., Талаш В.Н., Кузнецова Л.И. Сравнительное исследование коррозии стоматологического (900°) и ювелирного (585°) золота в среде полости рта
анотація    pdf

Науки про Землю

Иванов В.А., Фомин В.В., Черкесов Л.В., Шульга Т.Я. Исследование влияния течений, вызванных западным ветром, на эволюцию областей загрязнения в Азовском море
анотація    pdf

Кулік С.М., Бурахович Т.К. Геоелектричні критерії алмазоносності кори та верхньої мантії Землі
анотація    pdf

Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Греков Л.Д. Контроль площ та стану озимих культур за допомогою знімків MODIS/TERRA та SPOT XI (на прикладі Київської області)
анотація    pdf

Тяпкин К.Ф. Новая ротационная гипотеза структурообразования и металлогения
анотація    pdf

Чебаненко І.І., Дем'яненко І.І., Євдощук М.І., Гладун В.В., Клочко В.П., Карпенко І.В., Полівцев А.В., Галко Т.М., Дем'яненко Ів.Ів. Пошук вуглеводнів у Східному нафтогазоносному регіоні України
анотація    pdf

Шнюков Е.Ф., Гожик П.Ф., Краюшкин В.А., Клочко В.П., Гусева Э.Е., Морозова Р.М. Ванадий и никель в природных нефтях Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки
анотація    pdf

Хімія

Галатенко Н.А., Куксін А.М., Рожнова Р.А., Астапенко О.О. Поліуретан-епоксидні композиції з підвищеними механічними властивостями для реконструктивних операцій у щелепно-лицьовій хірургії
анотація    pdf

Кулик Т.В., Паляниця Б.Б., Бородавка Т.В., Чуйко О.О. Адсорбційна іммобілізація хітозану на поверхні кремнезему
анотація    pdf

Семко Л.С., Горбик П.П., Сторожук Л.П., Дубровін І.В., Чуйко О.О., Оранська О.І., Скрипка О.І. Синтез та властивості нанокомпозитів на основі магнетиту, модифікованого оксидом кремнію
анотація    pdf

Суберляк О.В., Левицький В.Є., Собчак Р., Кошкуль Ю., Гнатовскі А., Тарнавський А.Б. Морфологія сумішей поліамід — полівінілпіролідон
анотація    pdf

Біологія

Джуренко Н.І., Паламарчук О.П., Гуніна Л.М., Бабенко Л.П., Олійник С.А. Скринінг рослин з антиоксидантною та геномопротекторною активністю
анотація    pdf

Загороднюк І.В. Узгоджена генетична, біогеографічна та морфологічна диференціація у еволюційно молодих видів: аналіз групи Microtus ''arvalis'' (Mammalia)
анотація    pdf

Янєва О.Д., Смирнова Г.Ф., Підгорський В.С. Індукція стійкості до іонів міді і кадмію мультирезистентних штамів роду Pseudomonas
анотація    pdf

Біохімія

Гулий М.Ф., Сілонова Н.В., Печенова Т.М., Шевцова Н.Ф. Про можливість зворотного формілування амінокислот в тканинах щурів у дослідах in vivo та in vitro
анотація    pdf

Чижикова О.А., Палладіна Т.О. Активність ключових ферментів синтезу та розкладу проліну в проростках кукурудзи за умов засолення та обробки синтетичними регуляторами росту
анотація    pdf

Біофізика

Жураківський Р.О., Говорун Д.М. Внутрішньомолекулярні водневі зв'язки у всіх можливих конформерах 2′-дезокситимідину: неемпіричний квантово-хімічний аналіз топології електронної густини
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |