Доповiдi Національної академії наук України  

Доповiдi
Національної академії наук України
Науково-теоретичний журнал Президії НАН України

Інформація для авторів   |   Тексти статей

Наш новий сайт dopovidi-nanu.org.ua


Рік заснування: 1939
Проблематика: Математика, природознавство, технічні науки
Періодичність: Щомісяця
ISSN: 1025-6415
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ N 8889 від 21.06.2004 р.
Мова видання: Українська, російська, англійська
Засновник: Президія Національної академії наук України
Головний редактор: Антон Григорович Наумовець, академік НАН України
Заступники головного редактора: Вячеслав Леонідович Богданов (заст. головного редактора з наук. питань), Галина Миколаївна Гавричкова
Члени редколегії: П.І. Андон, Я.Б. Блюм, А.Ф. Булат, П.Ф. Гожик, В.П. Горбулін, В.Т. Грінченко, Г.В. Єльська, А.Г. Загородній, М.Ю. Ільченко, М.Т. Картель, О.В. Кириленко, С.В. Комісаренко, В.Г. Кошечко, В.П. Кухар, Л.М. Лобанов, В.М. Локтєв, В.В. Моргун, О.М. Пономаренко, А.М. Самойленко, В.І. Старостенко, Є.Я. Хруслов, В.Ф. Чехун, М.Ф. Шульга, Я.С. Яцків
Адреса редакції: 3, вул. Терещенківська, Київ-1, 01601, Україна
Тел.: (380-44) 235-1216
E-mail: DopovidiNANU@gmail.com
 

«ДОПОВІДІ НАН УКРАЇНИ» публікують короткi повiдомлення про оригінальні і ніде не надруковані дослідження в галузі математики, природознавства і техніки, авторами яких є дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України. Журнал публікує також повідомлення інших авторів, подані дійсними членами та членами-кореспондентами НАН України з відповідної спеціальності, які тим самим беруть на себе вiдповідальність за наукові достоїнства поданої статті.

Призначення «ДОПОВІДЕЙ НАН УКРАЇНИ» полягає перш за все в публікації повідомлень про нові наукові дослідження, що мають пріоритетний характер.

«ДОПОВІДІ НАН УКРАЇНИ» не публікують статті полемічні, класифiкаційні і вузькоспеціальні, що містять розв'язки стандартних задач; статті описові, оглядові та методичні (якщо метод не є принципово новим); статтi з систематики рослин, тварин і мікроорганізмів; статті, в яких викладаються окремі етапи досліджень або матеріал, поділений на кілька послідовних публікацій; статті про рядові дослідження, що не становлять загального інтересу і не містять значущих висновків.

Публікація в «ДОПОВІДЯХ НАН УКРАЇНИ» не перешкоджає опублікуванню розширеного варіанта статтi в інших періодичних виданнях.